sám sobě štítem!

URBAN COMBATIVES - seminář NEW BLOOD 3
Stacks Image 4890

Koncem ledna roku 2013 se uskutečnil ve Velké Británii ve městě Southampton velmi zajímavý seminář New Blood 3 pořádaný zakladatelem systému Urban Combatives Lee Morrisonem. Urban Combatives je představitelem tvrdé anglické školy, jehož principy a některé techniky byly odzkoušené již při výcviku Commandos za druhé světové války. Vzniknul po cca 22 letech výzkumu a intenzivního testování a i v současné době se stále vyvíjí. Tento systém je tedy založen nejen na praktikování východních a západních bojových umění, ale i na praktických zkušenostech získaných při reálných konfrontacích. Řadí se mezi moderní systémy sebeobrany vycházející z reality - Reality Based Self-defence System.

Stacks Image 4920
Stacks Image 4929
Stacks Image 4923
Stacks Image 4932

Jeho zakladatel pan Lee Morrison cvičil různé metody boje včetně těch japonských, čínských, thajských, filipínských, ale například i západní box či řecko-římský zápas. To co ale asi nejvíce ovlivnilo Lee Morrisona je jeho praxe a zkušenosti získané za 15 let při výkonu velmi specifického povolání – vrátný/vyhazovač/ochranka v nočních klubech. Působil v různých částech Anglie a to včetně Londýna, Portsmouthu a Southamptonu.

Stacks Image 6540
Stacks Image 6545

Mimo samotného Lee Morrisona na tomto semináři také vyučovali další oficiální instruktoři Urban Combatives. Z Irska přicestoval Jon Mackey, z Chorvatska Mario Korizma, Českou republiku reprezentoval Martin Mikolášek a za Velkou Británii zde vedl výuku i Daniel Morrison – syn zakladatele Lee Morrisona. Semináře se zúčastnilo více než 30 bojovníků z několika Evropských zemí -Velká Británie, Irsko, Česká republika, Francie, Chorvatsko a Německo. Celý seminář se nesl v bojovém duchu a přátelské atmosféře.
Tempo bylo chvílemi sice až vražedné a přišlo i několik lehčích zranění, přesto byl seminář pro všechny zúčastněné obrovským přínosem. Určitě je i zajímavý zážitek trénovat Urban Combatives v místě jeho vzniku – ve Velké Británii. Leeho nápad dát možnost učit na jeho semináři několika dalším instruktorům systému Urban Combatives je určitě netradiční, ale podle ohlasů cvičenců a již třetímu ročníku této akce je tedy zřejmé, že je i toto krok správným směrem.

Stacks Image 4907
Stacks Image 4910

Seminář začal blokem výuky, kterou měl na starosti hlavní instruktor Urban Combatives z Irska Jon Mackey. Jon se zaměřil na boj s nožem a obranu proti noži. Vysvětlil a předvedl různé varianty držení nože či zákeřnosti, kdy nůž je již vytažen a útočník se jej snaží dobře skrýt ve své ruce nebo za svým tělem. Jon také mluvil o statistikách z Irska, kdy narůstají ozbrojená přepadení s noži a to hlavně proti turistům.

Dalším z vyučujících byl Chorvat Mario Korizma, který svou část výuky také zaměřil na obranu proti noži. Do detailu vysvětlil a předvedl techniku tzv. Flankingu, s kterou dále pracoval v různých variantách použití. Na své si v tento moment přišli cvičenci filipínských bojových umění, kteří něco podobného cvičí při nácviku tzv. V kroků. Lee Morrison čas od času vstupoval do výuky a doplnil či upřesnil tu kterou techniku či dril.

Jako třetí vyučující instruktor přišel na řadu Martin Mikolášek. Martin svou výuku začal jednoduchými údery v postoji
(pěst,dlaň, kladivo, loket), vysvětlil mechaniku těla, správnou práci lapaře, přechod z atletické báze na útok dle UC a několik speciálně vybraných drilů. Martin se podle mého názoru svého „úkolu“ na tomto semináři zhostil výborně. Celý svůj výklad vedl ve velmi srozumitelné a bezchybné angličtině a i jeho ukázky či opravy cvičenců byly super. Při ukázkách mu excelentně asistovali pánové Lukáš Wolf, Standa Vaněk a Radek Erben. Celá skupina RBSD z ČR sklidila obrovský potlesk.

Další část semináře vedl Daniel Morrison, který u svého otce intenzivně cvičí již od svého dětství. Dan svůj výukový blok zaměřil na problematiku ECQ – Extreme Close Quarters, technik na velmi krátkou vzdálenost. Začínali jsme nesignalizovanými údery dlaněmi, dále údery hlavou či loktem. Probrali se samozřejmě i údery tzv. kladiva a kopy koleny. Dan neopomenul také kousaní. Trénovali jsme kombinaci těchto technik jak v řízených drilech tak i v modelových situacích. Výborná byla například situace u zdi nebo „modelovka“ v sedě v autobuse.


Na samotný závěr semináře vedl Lee Morrison zajímavou přednášku týkající se psychologických aspektů v boji. Lee velmi jednoduchou, ale srozumitelnou formou vysvětlil jak důležitá je tato oblast pro někoho kdo chce uspět v krizové situaci. Tato přednáška byla okořeněna také tzv. Killer instinct drily, které učí jak přepínat z 0 na 100%.

Stacks Image 5285
Stacks Image 5287
Stacks Image 6042
Stacks Image 5290
Stacks Image 5292
Stacks Image 6534

Další den měla část české výpravy možnost navštívit a poznat legendární garáž ve které Lee Morrison vede některé své tréninky a soukromou výuku. Bohužel plánovaný trénink na improvizované zbraně jsme hlavně z časových důvodů nebyli schopni zrealizovat, přesto nám Lee alespoň ukázal svou „svatyni“ a její vybavení. Předvedl a vysvětlil i několik drilů či sólových cvičení na různých pomůckách.

Stacks Image 6551
Stacks Image 6554
Stacks Image 6564
Stacks Image 6560
Stacks Image 6562

Jsem rád, že jsem znovu mohl cvičit pod vedením Lee Morrisona a i dalších instruktorů UC. K nezapomenutelnému zážitku přispěla i bombastická parta lidí z ČR – díky.

Stacks Image 4892
Text: Martin Hradecký
Foto: Martin Hradecký, Jiří Holáň