sám sobě štítem!

Výcviková činnost pro Policii ČR
Stacks Image 1878
Stacks Image 1879
Stacks Image 1880
Stacks Image 1881
Stacks Image 1882
Stacks Image 1883
Výcviková činnost pro Celní správu ČR
Stacks Image 1884
Stacks Image 1885
Stacks Image 1886
Výcviková činnost pro Armádu ČR
Stacks Image 1887
Výcviková činnost pro Vojenskou polici
Stacks Image 1888
Stacks Image 1889
Stacks Image 1890
Výcviková činnost pro Vězeňskou službu ČR
Stacks Image 1891
Stacks Image 1892
Výcviková činnost pro Městské a Obecní policie
Stacks Image 1893
Stacks Image 1894
Stacks Image 1895
Stacks Image 1896
Výcviková činnost pro komerční bezpečností subjekty
Stacks Image 1897
Stacks Image 1898
Stacks Image 1899
Výcviková činnost pro ozbrojené složky ČR:

 • dlouhodobý výcvik instruktorů Celní správy ČR – střelecká příprava, sebeobrana a použití donucovacích prostředků, specializované tématické výcviky
 • dlouhodobý výcvik instruktorů Celní správy ČR CŘ H.Králové – střelecká příprava
 • výcvik příslušníků CS CŘ H.Králové, Skupina pro realizaci rizikových činností odboru Pátrání a dohledu CŘ HK – střelecká příprava, sebeobrana a použití donucovacích prostředků
 • dlouhodobý výcvik skupiny příslušníků Vězeňské služby ČR, věznice Ruzyně, určených k eskortám nebezpečných pachatelů a výcviku se spec.výstrojí - střelecká příprava, sebeobrana a použití donucovacích prostředků
 • komplexní výcvikový program zaměřený na použití služebních zbraní - pistole, pušky a brokovnice pro eskortní a zásahovou skupinu VS Vinařice
 • výcvik příslušníků a instruktorů Městské policie Rumburk – střelecká příprava
 • výcvik instruktorů Městské policie Pardubice – střelecká příprava
 • výcvik příslušníků Městské policie Lovosice – střelecká příprava
 • výcvik příslušníků Městské policie Kojetín – střelecká příprava
 • výcvikový seminář „Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ pro Útvar vzdělávání Městské policie hl.m.Prahy
 • instruktorské kurzy „Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ pro příslušníky (instruktory) ozbrojených složek – účast z : Policie ČR – Útvar rychlého nasazení, Zásahová jednotka Jihomoravského kraje, ÚOOZ exp. Č.B., Vyšší policejní škola MV Brno a Pardubice, Armáda - 601.skss, Vězenská služba ČR – věznice Rýnovice, Světlá n/Sázavou, Plzeň, Teplice, Stráž p/Ralskem, H.Slavkov, Oráčov, Pankrác, Celní správa ČR – GŘC, Hradní stráž, Městská police – Praha, Vsetín, Lovosice, Liberec, Kojetín
 • specializovaný výcvik osobní ochrany pro vybranou skupinu příslušníků 601.skupiny speciálních sil Armády ČR
 • specializovaný výcvik pro skupinu příslušníků Útvaru rychlého nasazení PČR - střelecký výcvik (krátké i dlouhé zbraně), CQB, boj zblízka, teleskop.obušek, nůž
 • specializovaný výcvik pro skupinu příslušníků Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje - střelecký výcvik (dlouhé zbraně)
 • specializovaný instruktorský kurz pro učitele PPZ ze škol Ministerstva vnitra a instruktory služební přípravy Policie ČR – účast z Vyšší policejní školy MV v Brně, VPŠ MV v Jihlavě, VPŠ a SPŠ MV v Praze, ŠÚZ MV Praha-Ruzyně, Školního policejního střediska KŘP hl.m.Prahy, ŠPS KŘP Jmk Brno, SPJ KŘ P Brno
 • dlouhodobá spolupráce v oblasti výcviku a služební přípravy příslušníků zásahových skupin PohOd Vojenské policie Velitelství Stará Boleslav
 • M.Hradecký, v rámci výuky boje zblízka a použití speciálních zbraní dlouhodobě působil jako externí instruktor u Útvaru speciálních operací Vojenské policie AČR (S.O.G.). V této odbornostise také opakovaně oficiálně podílel na výcviku speciálních policejních jednotek – Útvar rychlého nasazení PČR, SPJ, Útvar ochrany svědků, Zásahová jednotka hl.m. Prahy, ZJ Středočeského kraje atd.