sám sobě štítem!

Střelecký výcvik SPARTAN TACTICAL - kurz vedený v ČR bývalým členem speciálních sil armády USA

Na konci září 2010 přijel do ČR na pozvání Akademie Aegis dlouholetý příslušník elitních speciálních sil americké armády, pan Jim Smith, aby zde mj. vedl výcvik pro vybranou skupinu účastníků. Na tomto holém konstatování by možná nebylo tolik zvláštního, vzhledem k tomu, že si Akademie Aegis takto zve instruktory z USA poměrně často... Výjimečnost a ojedinělost této návštěvy dostane zcela jiný rozměr, pokud se dozvíte, že se Jim Smith zúčastnil památné operace v somálském Mogadišu a dokonce je to „ten“, který byl jako odstřelovač z jednotky Delta Force na palubě prvního sestřeleného vrtulníku Black Hawk „Super 61“. Film Černý jestřáb sestřelen, zachycující ony události 3.10.1993 viděl z vás asi každý...

Jim je nejen výborný střelec, instruktor a bojovník, ale i velmi příjemný charizmatický člověk
Výjimečný a zvláštní okamžik. Jim se kouká „sám na sebe“ ve filmu Černý jestřáb sestřelen...

Po ukončení více než dvacetileté aktivní služby v armádě Jim Smith založil svou výcvikovou firmu a výcvikové centrum SPARTAN TACTICAL, aby předával své bohaté zkušenosti a znalosti dále. Především se soustředí na výcvik armádních a policejních jednotek a také spolupracuje s řadou předních firem v oboru - výrobců zbraní, optických zaměřovačů a dalšího vybavení, např. Leupold, Eagle Industries, LaRue Tactical, DPMS atd. Právě díky tomu, že Jim byl v březnu 2010 na veletrhu IWA „v barvách“ firmy Leupold (se kterou jako bývalý odstřelovač spolupracuje na vývoji a testování zaměřovačů) a také díky Ivo Hofmanovi, majiteli f. Proarms (který tuto značku v ČR zastupuje), jsme se s Jimem seznámili i my. Po prvním kontaktu a získání dalších informací od našich zdrojů v USA jsme se okamžitě rozhodli pozvat Jima do České republiky a při té příležitosti uspořádat střelecký výcvik pod jeho vedením. Nejen díky jeho profesní historii jsme se na kurz velmi těšili a začali pracovat na jeho realizaci. Vše vyvrcholilo v září 2010, kdy jsme Jima přivítali na týden v Praze.
Plánovaný obsah výcviku byl založen na konceptu bojového použití dlouhé zbraně (útočná puška/samopal), který Jim Smith spolu s dvěma bývalými kolegy z Delta Force na zakázku vytvořil a zaváděl ve vybraných jednotkách armády (82. a 101. výsadková divize) a který byl později plošně adoptován jako armádní standard. Zadání bylo jednoduché - zvýšit smrtící účinek střelby a zvýšit vojákovy šance přežít v podmínkách soudobých asymetrických válečných konfliktů. Součástí metodiky je i použití krátké zbraně, zejména jako záložní ke zbrani dlouhé.

Systém „Ukázaná platí!“ skutečně funguje i v Jimově případě.

Legenda z bitvy o Mogadišu
Jim Smith je v USA vemi uznávaná osobnost a instruktor s obrovskými zkušenostmi a už jen být s ním v intenzivním kontaktu je pro každého silný přínos a motivace. Na začátku kurzu byl jeden celý den věnovaný jeho vyprávění o své vojenské kariéře, kdy mj. velmi otevřeně mluvil o své službě v Delta Force, výcviku i akcích jimiž prošel. Samozřejmě, podrobná část se týkala „Battle of the Black Sea“, (jak bitvu v Mogadišu nazývají její účastníci), a Jimově činnosti v ní. Informace a fakta od přímého účastníka, které nejsou úplně a tak detailně popsány ani v knize (Black Hawk Down od Marka Bowdena), ani ve filmu, který byl podle této knihy natočen, jsou natolik zajímavé, že jim v budoucnu stojí za to věnovat samostatný článek. Silným emotivním a nezapomenutelným zážitkem každého z přítomných bylo společné shlédnutí některých částí filmu, popisujících sestřelení vrtulníku s Jimem na palubě a také vysazení dvojice sniperů z Delty na místě havárie druhého Black Hawku, kteří oba byli Jimovy kolegové odstřelovači a blízcí kamarádi...

Rychle, přesně, účinně!
Samotný výcvik byl charakteristický svým zaměřením na efektivní využití vlastností dlouhých zbraní na reálné vzdálenosti od krátké vzdálenosti až do 300 metrů, přičemž většina střelby probíhala na 100-300 metrů. Koncept výcviku se zaměřoval na jednoduché, funkční techniky mnohokrát vyzkoušené v boji a obsahoval i mnoho prvků standardně trénovaných v Delta Force. Důraz byl kladený na přesnost, maximální rychlost (často pod tlakem omezeného času) a účinnost střelby, ale také na improvizaci, využívání prostředí (střílelo se také v členitém terénu) a dodržování správných taktických návyků při veškeré činnosti. Skupinu účastníků tvořili lidé z Akademie Aegis a spolupracující firmy Proarms, a také vybraní pokročilí střelci, absolventi našich kurzů, u kterých je mj. záruka vysokého standardu bezpečnosti, střeleckých dovedností a správného „naladění hlavy“.

Výcvik ověřený v boji
V rámci teorie se podrobně probíraly i otázky výběru zaměřovače na dlouhou zbraň, její nastřelování a souvislosti s balistikou (střelba na různé vzdálenosti a v různých podmínkách), vhodné úpravy a doplňky pro útočnou pušku určenou na bojové použití. Přestože byl kurz „postaven“ pro zbraně AR15/M4 (to nás logicky i nejvíce zajímalo, protože od koho se učit techniky s touto zbraní, než od amerického elitního bojovníka s dvacetiletou zkušeností), všechny principy šlo bez problémů aplikovat i na jiné typy zbraní, kterých se na kurzu sešla celá škála (kromě plynových a pístových typů AR15 to byli i zbraně Sa58, Saiga, HK MP5 – s různými zaměřovači od kolimátorů až po puškohledy s proměnlivým zvětšením). Samostatné bloky na kurzu byly zaměřeny i na krátkou zbraň, samostatně i v kombinaci dlouhá-krátká a vzhledem k technické a bezpečností úrovni skupiny se i mnoho drilů trénovalo i v modelových situacích a cvičeních ve dvojici nebo malých týmech, které spojovaly nejen střeleckou techniku, ale i potřebné taktické návyky (využití krytu, pohybu, komunikaci atd.).

Součástí kurzu byla i podrobná teorie věnovaná výběru zaměřovače na dlouhou zbraň, balistice, údržbě zbraně a doporučeným úpravám a doplňkům pro útočnou pušku určenou na bojové použití
Základní vzdáleností pro střelbu z pušky bylo 100 metrů, s důrazem na využití různých poloh, vč. nestandardních vynucených okolnostmi a prostředím

Přínos v mnoha směrech
Kurz „Tactical Carbine“ (jak ho Jim v originálu nazývá) byl svým průběhem relativně fyzicky náročný a zkouškou odolnosti lidí i vybavení bylo také chladné deštivé počasí, ve kterém kurz probíhal. I to však k tomu patří. Výcvik nebyl jen o „střílení“, byť byl intenzivní a spotřebovalo se při něm 1000 nábojů do pušky a 300 do pistole. Jimova osobnost učitele, bojovníka i člověka na nás působila v mnoha směrech a opět se prokázalo, že čím je kdo zkušenější a znalejší, tím více se chová „normálně“. Jim bere výuku a předávání svých zkušeností jako poslání a je veden snahou naučit, ne si „leštit“ ego. Zažili jsme v Akademii Aegis řadu instruktorů ze světa, většinou však se zkušenostmi z policejní práce. I v tom je Jim Smith se svou vojenskou minulostí jiný a i proto jsme se od něj chtěli učit z oblasti, které rozumí nejlépe – bojové použití dlouhých zbraní. Pro nás jako pro instruktory to byla opět velice cenná zkušenost, v mnohém obohacující i potvrzující systém, který s dlouhými zbraněmi sami vyučujeme (byl to už šestý styl ze světa, který jsme poznali a prošli v něm výcvikem) a hodně jsme si vzali i z Jimova způsobu vedení výuky. Jako pro střelce bylo nejpřínosnější vysvětlení a poznání vynikajícího konceptu ovládání a použití zbraní typu AR15 a také praktické trénování a zdokonalování střelby na dlouhé vzdálenosti až 300 metrů, což vzhledem k omezené dostupnosti vhodných střelnic v ČR není úplně běžné.

Jim Smith je odborník nejen na dlouhé zbraně, ale mj. také tvůrce systému výcviku leteckých doprovodců v USA
Jim Smith a jeho styl výuky je jeden z nejlepších, se kterým jsme měli možnost se osobně seznámit

Spolupráce pokračuje...
Vážíme si toho, že jsme měli možnost se s Jimem seznámit, blíže ho poznat a projít jeho výcvikem (který byl prvním jeho kurzem uspořádaným mimo USA) a věříme, že v dohledné době využijeme jeho výjimečného pozvání do výcvikového centra Spartan Tactical a dále budeme čerpat z jeho znalostí. Pár týdnů po kurzu jsme se s Jimem měli možnost znovu osobně vidět a mimo jiné probrat i další spolupráci. Dostali jsme od něj několik zajímavých nabídek a návrhů společných projektů a mj. už nyní se plánují další dva výcviky v ČR v roce 2011.

V klidu na střelnici jde střílet skoro každému, ale jedním z cílů pokročilého výcviku je naučit střelce srovnat se s ne vždy ideálními podmínkami, různým prostředím a okolnostmi střelby...Cíl je pořád stejný – identifikovat a zasáhnout cíl rychle, přesně a maximálně se krýt
Střelba z pušky na kratší vzdálenosti (20-50 metrů) byla nejvíce zaměřena na dynamické techniky, střelbu za pohybu, vícenásobné cíle v různých směrech atd.
Základní koncept Jimovy výuky je postaven pro zbraně typu AR15, ale s univerzálním využitím i pro útočné pušky a samopaly jiných systémů
Vrcholem střelby na krátké střelnici byla kombinace dlouhých zbraní v modelových situacích a týmových drilech
Střelbu s krytím a oporou Jim doporučuje kdykoli je to možné a přínosné...
Nejpřínosnější a část výcviku se odehrávala na střelnici s členitým terénem, s využitím různých druhů terčů a vzdáleností – zde např. jedna ze situací s kovovými terči ve vzdálenostech cca 80 – 200 metrů
Jim se projevil jako výborný učitel, který se neustále střelci věnuje, sleduje a opravuje chyby, motivuje ho...Samozřejmě nemá problém kdykoli vzít jakoukoli zbraň a předvést to, o čem mluví
Pozornost byla věnována i střelbě v městském prostředí, kde je automobil běžným prostředkem. Vysvětlovaly a trénovaly se různé formy jeho využití

Kdo je Jim Smith?
- bývalý příslušník speciálních sil armády USA s dvacetiletou zkušeností byl vyznamenaný mj. Silver Star, Legion of Merit, Meritorious Service Medal, Purple Heart,
- 13 let v jednotkách Rangers
- 7 let v 1st SFOD-D (Delta Force), nejprve jako bojovník, později se specializací odstřelovače účast v mnoha bojových operacích (Pouštní bouře, Somálsko, Libanon, Afrika...)
- ukončil vojenskou kariéru jako velitel zvláštních sil na Aljašce
- po 11.září 2001 spolu s dalšími kolegy z Delty vytvořil systém výcviku leteckých dopovodců (Federal Air Marshalls) a pět let zodpovídal za jeho realizaci
- vytvořil nový koncept výcviku s dlouhými zbraněmi pro americkou armádu, který byl později zaveden jako standard v US Army
- výcvikem pod jeho vedením prošly desítky vojenských jednotek z USA i zahraničí, např. 82. a 101.výs.divize, MARSOC, Rangers, skupiny ze Special Forces...
- v roce 2005 založil výcvikovou firmu
Spartan Tactical
- ve své druhé firmě
Alaska Extreme Adventures & Safaris vede lovecké výpravy na Aljašce
- v roce 2008 otevřel v Texasu výcvikové centrum, které je svou vybaveností předpokladem pro kvalitní výcviky

Jim Smith při přebírání vyznamenání Silver Star od prezidenta USA Billa Clintona

Výcvikový komplex SPARTAN TACTICAL:
- nachází se u Jacksboro v Texasu, USA
- deset samostatných střelnic s možností současného provozu
- dvě puškové střeliště na 200
- puškové střeliště 300 m
- pušková střelnice 1000 metrů dlouhá a 600 metrů široká se čtyřiceti kovovými terči
- několik pistolových střelnic do 50 m
- 20 metrů vysoká věž pro odstřelovače
- „live fire house“ pro střelbu do všech směrů
- dráha v členitém terénu o délce 19 kilometrů s dvaceti kovovými terči na různých vzdálenostech (min. 200 m) pro výcvik odstřelovačů a lovců
- ve výstavbě jsou speciální střelnice s pohyblivými terči, další střeliště pro odstřelovače s možností střelby až na 2000 metrů a další zařízení...

Vyšlo tiskem v časopisu Zbraně & Náboje xx/20xx