sám sobě štítem!

Seminář boje zblízka pro příslušníky Zásahové jednotky PČR hl.m. Prahy

V měsíci únoru proběhl jednodenní intenzivní seminář boje zblízka pro vybranou skupinu příslušníků Zásahové jednotky PČR hlavního města Prahy se zaměřením na oblast CQB – Close Quarters Battle. Název Close Quarters Battle lze volně přeložit jako „boj na krátké vzdálenosti“ a většinou se odehrává přímo při zákrocích v budovách, dopravních prostředcích či v obydlených oblastech.
Samotný nácvik probíhal v kompletní výstroji i výzbroji a to s využitím různě velkých odražečů (lap), boxovacích pytlů, specifických ochranných pomůcek, atp. Jednalo se o komplex účinných a jednoduchých technik (údery, sražení, kopy, blokování, odstrčení, stržení…), které se nejvíce používají v momentě kdy příslušník zasahující skupiny nechce či nemůže použít střelnou zbraň.
Další výukový blok byl zaměřen na oblast obrany vlastní střelné zbraně, údery těmito zbraněmi a sebeobrannými technikami proti pachateli vyzbrojenému krátkou nebo dlouhou palnou zbraní. Závěr výcviku byl zaměřen na obranné techniky v blízkém kontaktu při ochraně VIP.