sám sobě štítem!

Instruktorský kurz pro ozbrojené složky – listopad 2011

Instruktorský kurz „Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ je už od roku 2009 součástí nabídky výcvikových programů určených výhradně pro příslušníky ozbrojených složek a konkrétně pak jen pro stávající instruktory, metodiky a další osoby s přímým vztahem k organizaci služební přípravy.

Do dnešního dne instruktorským kurzem Akademie Aegis prošlo několik desítek účastníků napříč různými druhy
složek a jednotek, včetně specializovaných útvarů a zpětná vazba nejen ke kurzu samotnému, ale i dalšímu uplatnění zkušeností ve výcviku, je výrazně pozitivní. Víme, že řada prvků ze systému Aegis se stala součástí výcvikových standardů na mnoha místech a to nás naplňuje dobrým pocitem a hrdostí z práce pro „správnou stranu barikády“.

Účelem kurzu není „vyrobit“ nového instruktora, ale naopak, dát lidem, kteří už jako instruktoři fungují a denně se s touto oblastí stýkají, nové poznatky, techniky a prvky metodiky, které jim umožní dělat svoji práci lépe a efektivněji. Předáváme jim to nejlepší, s čím jsme se sami za svou instruktorskou dráhu setkali, k čemu si sami vývojem došli a co je i prověřeno dlouhou praxí.

Zatím poslední kurz proběhl na konci listopadu 2011. Tak jako vždy se na něm sešla různorodá sestava instruktorů, aby prošla třídenním intenzivním programem, skládající se z každodenní kombinace praxe na střelnici a teorie na učebně.

Tentokrát byla skupina velmi silná, protože se účastnili dva instruktoři z Útvaru rychlého nasazení PČR a dva další z policejní Zásahové jednotky KŘP Jihomoravského kraje, plus instruktoři z Vězeňské služby ČR Vazební věznice Praha-Pankrác, Městské policie Liberec a Městské policie Kojetín.

Základem praktické části je zjištění vstupní úrovně účastníků a seznamování se s principy systému Aegis - základními střeleckými technikami a bezpečnostními standardy
Naprostou samozřejmostí je uplatňování pravidla "ukázaná platí", kdy instruktoři Aegisu nejenom vysvětlují, ale i předvádějí jednotlivé techniky

Cílem kurzu je reálné zlepšení dovedností a rozšíření znalostí všech účastníků - i ti nejlepší se mohou zlepšit... Průběžně se propojují praktické činnosti s teorií probíranou na učebně a hlouběji se vysvětlují jednotlivé prvky z metodiky, techniky a další součásti přípravy a vedení výcviku

Účastníci absolvují kurz se svou obvyklou výstrojí a výzbrojí, danou charakterem výkonu své práce resp. vybavením, které používají ti, komu obvykle vedou výcvik

Kurz se zabývá i pokročilými technikami, např. střelbou jednou rukou, různými střeleckými polohami, využitím krytu a střelbou zpoza něj, střelbou za pohybu atp. a také předává systém manipulace se zbraní (nabití, vybití, odstraňování závad, přebití...)

Důležitá část kurzu se zabývá tvorbou střeleckých cvičení a drilů, kvalifikačních testů atp., při kterých se probírá mj. terčové vybavení. Na tomto kurzu byl poprvé představen (a vyzkoušen) i nový výcvikový terč Aegis T4 (první foto, druhý zleva), určený speciálně pro drilování základní střelecké techniky

Kurz je zakončen zkouškou, obsahující teoreticku část a střelecký test