sám sobě štítem!

Instruktorský kurz pro ozbrojené složky – listopad 2012

Stacks Image 4590

Instruktorský kurz „Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy“ je vrcholem v nabídce našich výcvikových programů a už od počátku v roce 2009 je určen pouze pro příslušníky ozbrojených složek s přímým vztahem ke služební přípravě. V rámci provázanosti a integrace oblastí služební přípravy pak také jednotlivé složky vysílají na tento kurz nejen střelecké instruktory, ale i instruktory taktiky a profesní sebeobrany. Není ani výjimkou, že na kurz přijedou i ti, kteří už třeba výcvik přímo nevykonávají, ale ze své pozice ho řídí, metodicky vedou a vytvářejí pro něj podmínky.

Účastníci kurzu byli i tentokrát z různorodých ozbrojených složek: Městská policie Opava, Městská policie Plzeň, Zásahová jednotka PČR hl.m.Prahy, Bezpečnostní informační služba, Vyšší policejní škola MV v Brně, Školní policejní středisko PČR Jihomoravského kraje, PČR Rokycany/Pořádková jednotka Západočeského kraje

Je potěšitelné, že i v období ne zrovna příznivé ekonomické situace, je vzdělávání stále věnovaná odpovídající pozornost a naprostá většina účastníků kurzu je svými útvary a jednotkami oficiálně delegována. Zpětnou vazbou víme, že následně přenášejí nové poznatky, techniky a prvky metodiky Aegis do svých výcvikových postupů a seznamují s nimi i své kolegy. Pro mnohé dlouhodobě působící instruktory je účast na našem kurzu nejen příležitostí poznat něco jiného/nového, ale i dobrou novou osobní motivací.
Tím se naplňuje i hlavní cíl tohoto instruktorskému kurzu: Dát na základě našeho know-how návod, jak být (z našeho úhlu pohledu) lepším instruktorem, schopným efektivněji dělat svoji práci.
Ukazujeme a předáváme to nejlepší, s čím jsme se sami za svou instruktorskou dráhu setkali, k čemu jsme si sami vývojem došli a co je zároveň prověřeno dlouhou praxí.
Přestože účelem kurzu není „stvořit“ nového instruktora, individuálně umožňujeme i účast lidem, kteří se např. na dráhu instruktora teprve připravují, rozšiřují si svůj rozhled v oboru a které zároveň známe z jiných výcvikových akcí.

Mezi roky 2009-2012 instruktorským kurzem Akademie Aegis prošlo několik desítek účastníků napříč různými druhy složek a jednotek, včetně specializovaných útvarů. To, že je o tento kurz trvalý zájem, je nejlepším jeho hodnocením a referencí, rozšiřovanou samotnými účastníky a je pro některé přímým podnětem k zorganizování samostaných výcvikových kurzů přímo zaměřených na některou oblast střelecké přípravy.

Stacks Image 5354
Stacks Image 5904
Stacks Image 5358
Stacks Image 5909

Účastníci kurzu byli i tentokrát z různých ozbrojených složek: Městská policie Opava, Městská policie Plzeň, Zásahová jednotka PČR hl.m.Prahy, Bezpečnostní informační služba, Vyšší policejní škola MV v Brně, Školní policejní středisko PČR Jihomoravského kraje, PČR Rokycany/Pořádková jednotka Západočeského kraje

Stacks Image 5787
Stacks Image 5821
Stacks Image 5667
Stacks Image 5670
Základem praktické výuky je seznamování se s principy systému Aegis - střeleckými technikami a bezpečnostními standardy
Stacks Image 158
Stacks Image 5940
Výcvik u ozbrojených složek má svá specifika – proto např. účastníci absolvují kurz se svou obvyklou výstrojí a výzbrojí, danou charakterem výkonu své práce
Stacks Image 5938
Stacks Image 5936
Stacks Image 1027
Součástí výuky je i dodržování zásady "ukázaná platí", kdy instruktoři Aegisu nejenom vysvětlují, ale i předvádějí jednotlivé techniky
Stacks Image 5281
Stacks Image 5944
Stacks Image 4609
Stacks Image 5327
Stacks Image 5942
Stacks Image 4611
Kurz se zabývá i pokročilými technikami, např. střelbou jednou rukou, různými střeleckými polohami, využitím krytu a střelbou zpoza něj, střelbou za pohybu atp. a také předává systém manipulace se zbraní (nabití, vybití, odstraňování závad, přebití...)
Stacks Image 5676
Stacks Image 5861
Cílem kurzu je reálné zlepšení dovedností a rozšíření znalostí všech účastníků - i ti nejlepší se mohou zlepšit... Průběžně se propojuje praxe s teorií a hlouběji se vysvětlují jednotlivé prvky z metodiky, techniky a další součásti přípravy a vedení výcviku. Ukazujeme také řadu specifických cvičení a drilů, které používáme pro zdokonalování a poměřování střelecké úrovně.
Stacks Image 5950
Stacks Image 5953

Průběh kurzu připravuje na závěrečný test - písemný a praktický

Stacks Image 23