sám sobě štítem!

Prostředky balistické ochrany zn. SIOEN ARMOUR TECHNOLOGY - Ochrana moderního válečníka

Již od pradávných časů, kdy člověk poprvé použil zbraň a to nejen k lovu, ale také i proti jinému člověku, začal po tisíciletí trvající „souboj“ mezi stále se zdokonalujícími zbraněmi a ochranou proti nim. Pomyslný zápas mezi obrannými a útočnými prostředky nikdy neskončil... proto i v dnešní moderní době nosí vojáci a policisté „brnění“, stejně jako válečníci z dob dávno minulých, jen z modernějších materiálů.
Představíme si zástupce špičkové balistické ochrany evropského výrobce
SAT – SIOEN ARMOUR TECHNOLOGY

Od minulosti po současnost

Účelem ochranného odění nebo chceme-li zbroje či brnění byla ochrana těla proti zásahům a zraněním. Používané materiály, které sloužili k výrobě zbroje byly značně rozmanité a lišily se nejen historickým obdobím, ale také místem na světě kde vznikaly. Například starověcí Egypťané používali krokodýlí kůži, Severoameričtí indiáni nosili krunýře z dřevěných tyček a bojovníci na Borneu se oblékali do brnění z kůry pokryté rybími šupinami. Zajímavé byly i prošívané vesty zpevněné máčením ve slané vodě používané v Mexiku nebo papírová čínská zbroj. Také v Řecku se dosáhlo značné dokonalosti při výrobě ochranné zbroje válečníků. Výrobci používali převážně bronzové pláty a jejich tzv. „svalové krunýře“ byly v té době typické nejen pro řecké bojovníky, ale i pro Etrusky či Římany. „Zlatým věkem“ ochrany válečníka se pak stal středověk. Rytíři se snažili chránit i své koně a to mnohdy podobným brněním, které sami používali.
Díky nástupu střelných a zejména pak palných zbraní docházelo v průběhu i k vývoji v oblasti ochrany proti nim. Asi prvním „předskokanem“ moderních neprůstřelných vest (po prvních pokusech za I.světové války) a jejich masového používání byly protistřepinové vesty, používané americkými osádkami bombardérů v 2.světové válce.

Jak to funguje…
Samotná ochranná vesta funguje tak, že balistické materiály jsou vyrobeny ze speciálních vláken husté struktury, které při průchodu střelu při zásahu zadrží a postupně zdeformují (zvětší její čelní plochu). Používají se nejčastěji vlákna na bázi aramidu (např. různé druhy Kevlaru, Twaron atp.) nebo polyethylenu (Dyneema) případně jejich kombinace. Objevují se také různé pokusy s nanovlákny, tekutými materiály (tzv. Liquid armor) a jinými pokrokovými technologiemi.
Obecně se ochranné vesty dělí na lehké vesty určené pro skryté nošení a na těžké vesty nošené na vrchu oblečení. Tyto těžké vesty jsou většinou doplněny ocelovými, keramickými nebo jinými pláty a také límcem-ochrannou krku a přídavným panelem kryjícím podbříšek. Často se také spojují vlastnosti balistické a taktické vesty v jeden celek. Moderní vesty většinou také mají tzv. „protišokovou“ vrstvu, která snižuje traumatický efekt nárazu střely na tělo (zmenšuje průhyb).
Prostředky balistické ochrany jednotlivce (ale i ochrany automobilu, „neprůstřelná“ skla atp.) se rozdělují podle mnoha systémů/norem odolnosti (např. USA, Německo, ČR, ale svou normu má i EU...), které slouží jako vodítko při posuzování vhodnosti vesty pro ten který úkol. Jedním z nejpoužívanějších systémů je klasifikace podle americké National Institute of Justice – NIJ, nejnovější norma je NIJ Standard–0101.06 s pěti úrovněmi balistické odolnosti.

SIOEN Industries – SAT
O této značce výrobků balistické ochrany asi ví pouze ti, kteří se o tuto oblast hlouběji zajímají, přesto, že tato firma je největším výrobcem balistické ochrany v Evropě a jedním z největších na světě.
SAT vznikla v roce 2004 jako součást belgického průmyslového gigantu SIOEN (chemická výroba, ochranné oděvy, speciální textilní produkce atd.). Plný název je SAT - Sioen Armour Technology a sídlí ve městě Ardooie na západě Belgie.
V roce 2011 se zástupcem značky SAT v České republice stala společnost MPI CZ s.r.o. a poprvé jsme se s výrobky SAT mohli setkat také na letošním veletrhu IDET.
Bližší informace o firmě a výrobcích naleznete na webu dovozce a výrobce zde a zde

Test balistických ochranných vest SAT
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci Akademie Aegis s MPI CZ a dřívějším zkušenostem s testy balistických materiálů jsme byli požádáni o provedení testu několika výrobků z produkce SAT. I nás samozřejmě lákalo zjistit „co to umí“ a jaké budou z testu poznatky.

Testování se soustředilo na několik oblastí:

 • uživatelské posouzení komfortu nošení vesty pro skryté nošení SAT POLLUX a přídavného nosiče plátů (také určeného pro skryté nošení)

 • orientační test nástřelů měkkého panelu Dyneema z vesty POLLUX odolnosti IIIa (US norma) různými rážemi z krátkých zbraní

 • test odolnosti balistického materiálu Dyneema (IIIa) proti bodným a řezným zbraním

 • orientační test nástřelů plátu Dyneema odolnosti III různými rážemi z dlouhých i krátkých zbraní


Jak už z výše uvedeného vyplývá, k dispozici jsme měli vestu SAT POLLUX v třídě odolnosti IIIa pro skryté nošení, přídavný nosič tvrdých plátů a plát Dyneema odolnosti III.

Vyzkoušeli jsme nošení vesty i ve vozidle

Jako doplněk pro zvýšení ochrany se dá na vestu POLLUX převléknout nosič plátů, který je výborně využitelný i pro skryté nošení
Vestu samotnou i s přídavným nosičem plátů jsme několikrát vyzkoušeli i při střeleckém tréninku s dlouhými...
...i krátkými zbraněmi

Vesty SAT POLLUX
Balistické ochranné vesty pro skryté nošení moderní produkce se na první pohled liší jen velmi málo, proto je duležitý i pohled druhý. Balistická odolnost je daná normami (měkké vesty jsou do třídy IIIa) a proto rozdíly jsou tedy „pouze“ v druhu balisticky odolného materiálu, ploše, kterou na těle kryjí (tedy „střihu“ vesty) a tzv. Nosiči, tedy v tom do čeho se fakticky oblékáme a v čem jsou umístěny balistické panely.
U vesty POLLUX je zvolen materiál Dyneema, který je v současnosti na špičce běžné produkce materiálů tohoto druhu a lze dosahovat při stejné odolnosti nižší hmotnosti vesty v porovnání s druhým nejrozšířenějším typem – kevlarem (resp. různými podobnými materiály z aramidového vlákna). Určitou nevýhodou Dyneemy na bázi polyethylenu je pouze špatná odolnost proti žáru a vysokým teplotám.
Velmi dobře navržený je textilní (nylonový) nosič balistických panelů. Pružnými díly kompenzuje pohyby těla a drží vestu na stejném místě a celkově je pro potřeby skrytého nošení skvěle přizpůsoben.
Unikátním prvkem je
termoregulační vrstva H.S.M.S. (Heat And Sweat Management System, která odvádí pot, ale hlavně je schopna korigovat teplotu (chladit nebo hřát) podle toho jak se odchýlí od teploty lidského těla 37 st. C. !

Testovaná vesta SAT POLLUX odolnosti IIIa (balistický materiál Dyneema)
...a umožňuje i pohodlné nošení zbraně

Střih a konstrukce vesty POLLUX zachovává pohyblivost téměř bez omezení...
Komplet vesty POLLUX a přídavného nosiče plátů jsme několikrát vyzkoušeli v různých podmínkách – např. i při střelbě z dlouhých zbraní
“Měkká” vesta s přídavným nosičem plátů není překvapivě nijak objemná (porovnání se samotnou vestou na první fotografii)

Test střelbou – měkký panel Dyneema IIIa
Pro přiblížení se k reálným podmínkám, ve kterých má vesta prokazovat svoje vlastnosti jsme připravili stojan z kmene stromu průměru zhruba lidské postavy a připevnili na něj speciální plastový trojrozměrný terč TAC-MAN. Pod ním byla vytvořená měkká vrstva simulující tělo, na které jsme následně posuzovali průhyby po jednotlivých nástřelech. Teprve nakonec přišel balistický panel z vesty resp. plát, připevněný v poloze, v jaké je při nošení – tedy kopírující tvary hrudníku.
U měkkého panelu jsme zvolili ráže, které odpovídají balistické odolnosti IIIa – tedy .38 Special a .357 Magnum (stříleno z revolveru Ruger GP100), 9mm Luger (Glock 17) a .45ACP (Glock G36) a postupně nastřelili jednotlivé výstřely. Nakonec jsme vyzkušeli, co se stane, když do jednoho místa dopadne deset střel ráže 9mm Luger...

Výsledky testu – panel Dyneema IIIa

 • měkký panel Dyneema odolnosti IIIa měl 36 vrstev

 • střela 158 gr FMJ .38 Special – NEPROŠLA, zachytila se v 1.vrstvě

 • střela 158 gr SP .357 Magnum – NEPROŠLA, zachytila se v 2.vrstvě

 • střela 115 gr FMJ 9 mm Luger – NEPROŠLA, zachytila se v 3.vrstvě

 • střela 230 gr FMJ .45 ACP – NEPROŠLA, zachytila se v 1.vrstvě (odrazila se od vesty zpátky)

 • z deseti střel 115 gr FMJ 9 mm Luger žádná NEPROŠLA, 6 zachytilo v 2.vrstvě, 1 v 3.vrstvě, 2 v 5.vrstvě a 1 v 9.vrstvě

Celkový pohled na panel Dyneema odolnosti IIIa po testu
Zásah střelou .45 ACP
Zásah střelou 9mm Luger
Detailnější pohled na výsledek vícenásobného nástřelu 9mm Luger do jednoho místa - po odkrytí několika vrstev je patrná deformace a fragmentace střel narážejících jedna do druhé
Zásah střelou .38Spl. (vlevo) a .357Mag.
10 zásahů 9mm Luger do jednoho místa
Patrné průhyby nástřelů pod balistickým panelem - vlevo nahoře .38Spl., vpravo nahoře .357Mag., vlevo dole 9mm Luger a uprostřed deset záahů 9mm Luger

Test střelbou – tvrdý plát Dyneema III
U tvrdého plátu odolnosti III (zaručené "udržení" zásahu střelou .308Win.)) jsme postupně vyzkoušeli různé druhy střel ráží .223 Remington (ze zbraně AR15) a 7,62x39 (Sa58) a také 9 mm Luger. Odolnost III je výrobcem zaručována v kombinaci s měkkou vestou.

Výsledky testu – plát Dyneema III

 • střela 123 gr FMJ 7,62x39 – NEPROŠLA

 • střela 123 gr SP 7,62x39 – NEPROŠLA

 • střela 123 gr Fe jádro (vz.43) 7,62x39 – PROŠLA

 • střela 55 gr FMJ .223 Rem – NEPROŠLA

 • střela 62 gr Fe jádro (SS109) .223 Rem – PROŠLA (s největší pravděpodobností by ale byla zachycena v měkké vestě pod plátem)

 • střela 115 gr FMJ 9 mm Luger – NEPROŠLA

Detail přední strany plátu po střeleckém testu – různé druhy střel ráží .223 Remington a 7,62x39 a 9 mm Luger
Porovnání Dyneema plátu SAT se standardním ESAPI plátem
Vnitřní/zadní strana plátu s patrnými efekty průhybu nástřelů jednotlivými typy střel různých ráží
Panel je tvořen mnoha slisovanými vrstvami materiálu Dyneema spojenými pryskyřicí - je balisticky vysoce odolný a přitom velmi lehký
Výsledek nástřelu ráží 9mm Luger - celková fragmentace střely
Vnitřní strana panelu (směrem k tělu) je kryta dvěma vrstvami průhledného plastu
Vlákna jednotlivých vrstev se průběžně kříží a zpevňují tak celkovou strukturu. I s ostrým nože trvalo dlouho dostat se i jen přes pár milimetrů
Detail fragmentované střely 9mm Luger po odkrytí několika vrstev
Detail průstřelu panelu puškovou střelou 7,62mm s tvrdým jádrem (ráže 7,62x39) na vnitřní straně

Test chladnými zbraněmi - měkký panel Dyneema IIIa
Ohledně odolnosti balistických materiálů proti bodný a řezným zbraním panují značné mýty. Na jedné straně si spousta lidí myslí, že je jakákoli balistická vesta chrání i proti chladným zbraním, na druhé straně jsou zastánci teorie, že “to je k ničemu, to se dá probodnout”. Pravda, jak už to tak bývá, je někde uprostřed…
Od materiálů zachycujících střelu chceme jiné vlastnosti než od těch, které mají odolat probodnutí nebo proříznutí a souvisí to se samotnou fyzikální podstatou děje. Zatímco střela se při nárazu se deformuje a vlákna vesty se mají prohýbat a absorbovat její energii, ostří nože nebo hrot bodného nástroje bude vlákny pronikat a dělit je. Energie vypálené střely vůči jejímu tvaru a průměru je při zásahu jinak koncentrovaná než energie bodu/řezu udělená lidskou rukou přenášená na minimální plochu špičky nebo ostří nože (resp jiných bodnořezných nástrojů). Proto princip ochrany proti různým hrozbám je jiný.
Pravda je, že většinu měkkých balistických materiálů lze probodnout, ALE… je rozdíl, jestli si panel položíme na tvrdou podložku, nebo obepíná lidské tělo. Už jen zakřivení panelu na těle zhoršuje možnost zasáhnout bodem přesně kolmo, člověk se pohybuje atd. čili v realistických podmínkách případného útoku chladnou zbraní na člověka s balistickou ochranou je poměrně vysoká – jak nám ukázal i test.
Podobně jako u nástřelů jsme panel pro test odolnosti proti bodům a řezům umístili na “figurínu”. Role útočníka se zhostil M.Hradecký, u kterého je kvalifikace v ovládání chladných zbraní vysoká a zaručovala objektivitu a hodnotu testu. Postupně se zkoušela řada zbraní a nástrojů (viz. výsledky testu), vždy několika charakteristickými útoky – body a řezy z různých směrů a do různé části vesty.
Výsledky jsou pro někoho možná
dost překvapivé. I při razantních útocích by nositel této vesty vyvázl buď úplně nezraněn, nebo jen s velmi malými následky (když už došlo k průniku vestou, vždy to bylo jen několik milimetrů až jednotky centimetrů), které by ho ale, s největší pravděpodobností, nevyřadili z možnosti obrany.

Výsledky testu – panel Dyneema IIIa

 • plastový bodec Cold Steel Delta Dart - razantní body horním obloukem reverzním úchopem do horní poloviny hrudníku, body na břicho – NEPROŠEL

 • pevný nůž UTON – reverzní body na hrudník – PROŠEL skrz cca 4 mm, body z boku do břicha – NEPROŠEL

 • tlačná dýka Cold Steel Safe Keeper II - přímé body na břicho (1x se svezl) – NEPROŠLA

 • šroubovák – reverzní body na hrudník – NEPROŠEL

 • naostřený bodec – reverzní body na hrudník a břicho – NEPROŠEL (ohnul se)

 • pevný nůž CRKT Hissatsu - 2x bodnutí (bod zespodu + reverzní bod do horní poloviny) – dvakrát PROŠEL. Při bodu zespodu do hloubky cca 1 cm, při druhém , silnějším, bodu hlouběji, zhruba 2 cm.

 • zavírací nůž Spyderco Military - několik bodů a řezů na hrudník - NEPROŠEL (při řezech průnik max. do 3-4 vrstvy)

Chladné zbraně použité při testu
Test - plastový bodec Cold Steel Delta Dart
Test - plastový bodec Cold Steel Delta Dart
Test - naostřený kovový bodec
Test - šroubovák
Test - pevný nůž CRKT Hissatsu

Detail pevného nože Hissatsu zn. CRKT, který panelem vesty prošel jak reverzním bodem, tak i bodem na břicho ve standardním držení
Test - zavírací nůž Spyderco Military - body
Test - zavírací nůž Spyderco Military - řezy
Test - tlačná dýka Cold Steel Safe Keeper II
Test - tlačná dýka Cold Steel Safe Keeper II
Test - pevný nůž UTON
Test - pevný nůž UTON

Test - pevný nůž UTON
Nůž UTON sice vestou pronikl, ale jen několik milimetrů a nezpůsobil by podstatnější zranění

Shrnutí
Příchod značky SIOEN-SAT na český trh je jednoznačně pozitivní zpráva. Jak vesty pro skryté nošení, tak i další typy balistické ochrany (měli jsme možnost vidět několik typů vest pro neskryté nošení třídy odolnosti IV, dávané na testy speciálním útvarům různých ozbrojených složek) jsou moderní a propracované výrobky, používající jeden z nejlepších balistických materiálů současnosti, které jsou i po stránce cena/užitná hodnota velmi dobrou volbou.
Vesty SIOEN-SAT POLLUX můžeme na základě vlastní, několikaměsíční zkušenosti, jedině doporučit!