sám sobě štítem!

Zajímavá "závada" na pistoli Glock

Nedávno se při jednom výcviku přihodila zajímavá “závada” na pistoli Glock - při nácviku technik s dlouhou zbraní, při kterých se střelec většinou nacházel na zemi (nestandardní a vynucené střelecké polohy), se do krátké zbraně, která byla v tu chvíli ve stehenním pouzdře vybitá a tudíž bez zásobníku, prázdnou šachtou dostal malý kamínek…
Ten si, naprosto podle Murphyho zákonů, našel místo přesně v mezeře mezi tělem zbraně a ohybem spoušťového táhla… Výsledek? Zbraň šla normálně nabít, ale nebyla schopná vystřelit kvůli zablokovanému táhlu spouště. Na první pohled se zbraň jevila jako když praskne pružina spouště (po nabití zůstane jazýček spouště vzadu), ovšem s tím rozdílem, že při tom jde spoušť posunout do přední polohy ručně – tady se ani nehnula. Teprve po chvíli laborování se dal spoušťový mechanizmus vypustit a zbraň rozebrat (kamínek se asi pootočil) a uvnitř jsme našli důvod problému :-)