sám sobě štítem!

Kurz poskytování přednemocniční neodkladné péče Tactical Rescue System TRS – BASIC

Jednou z novinek roku 2011 byla nabídka kurzu zaměřeného na poskytování první pomoci a jak je u nás zvykem, čemu nerozumíme tak, že si to troufneme sami vyučovat, na to se domluvíme s jinými subjekty a/nebo konkrétními lidmi. A když už něco zastřešíme jménem Akademie Aegis, chceme, aby to bylo přesně to, co každý, kdo u nás už něčím prošel, očekává. Tedy odbornost, kvalitu, profesionalitu a kvalifikaci vyučujících. Že je to samozřejmost? Jak kdy a jak kde...

Také bychom si nedovolili spolehnout se jen na informace „z éteru“, aniž bychom si to sami nevyzkoušeli na vlastní kůži. Tedy i my jsme nejdřív u
Czech Association of Combat Medics (která kurz TRS odborně garantuje) prošli podobným kurzem a vyhodnotili si ho jednoznačně přínosně pro naší profesní i osobní potřebu – a teprve poté dali dohromady koncept kurzu Aegis, který jsme všem zájemcům poprvé nabídli v prosinci 2011.

Jeho záměr je v zásadě jednoduchý a plně souzní s tím, jakým způsobem přistupujeme k výuce střelby, taktiky, boje chladnými zbraněmi atp. Nabídnout každému, kdo je ochoten něco investovat do rozvoje svých znalostí, schopností a dovedností (tedy ne jen někam přijít a odposlouchat si to...), takový systém, který bude
plně funkční, moderní, snadno pochopitelný a naučitelný a použitelný v podmínkách stresové krizové situace.
Ten systém je
TRS - TACTICAL RESCUE SYSTEM, vycházející z osvědčeného a (zatím) známějšího vojenského TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

V čem se liší a v čem je TRS nový?
Bere si z TCCC to nejlepší co nabízí, tj. algoritmickou medicínu zhodnocení zraněného, předpoklad poskytování první pomoci v obtížných podmínkách, využití moderních pomůcek a celkový systém přístupu k této problematice. To nové je přizpůsobení se civilnímu prostředí, tedy jinému spektru zranění (např. dopravní nehody, úrazy atd.), více druhům pacientů a jejich život ohrožujícím stavům, civilní legislativě a celkově jiným podmínkám ve kterých se pohybujeme v běžném životě.

Jak už bylo řečeno, první kurz TRS (úrovně BASIC) proběhl na začátku prosince, trval dva dny a zůčastnilo se ho třináct lidí. Složením se jednalo jak o naprosté laiky, tak o ty, kteří už v minulosti nějakými civilními kurzy první pomoci prošli, až po profesionály z civilního lékařského prostředí s příslušným vzděláním. Nechceme mluvit za ně (možná se ke kurzu sami na Aegis Facebooku vyjádří), ale podle zpětné vazby kurz hodnotili kladně a ocenili především erudici vyučujících, Jaroslava Duchoně a Aleše Karbana z C.A.C.M.

Kurz samozřejmě obsahuje nezbytnou dávku teorie, která je nutná k pochopení systému a zaznamenání si jednotlivých klíčových prvků (aby se k nim dalo kdykoli vrátit a oživit si je), ale založen je hlavně na praxi. Jen samotným posloucháním a koukáním na promítanou prezentaci se nikdo nic nenaučí.

Praxí se chce docílit toho, aby se dovednosti zhodnotit stav zraněného, nasadit turniket na končetinu (při masivním krvácení), práce s tlakovými obvazy (připravenými i improvizovanými), zajištění dýchacích cest a další činnosti zautomatizovaly a za ty dva dny opakování správně „dostaly pod kůži“ a dalo se je později vlastním tréninkem udržovat a obnovovat.

Kurz sice není nijak náročný, ale vyžaduje skutečné nasazení a aktivní přístup účastníka, aby se kýžený efekt dostavil. Závěrečná zkouška tudíž není “zadarmo” a jsme přesvědčeni, že je to tak dobře... Na tomto konkrétním kurzu nárokům zkoušky a zkoušejících vyhovělo osm účastníků.

Věříme, že si tento druh kurzu zaslouží vaši pozornost a rádi vás na něm uvítáme. Aktuální
termíny naleznete v příslušné části tohoto webu a na facebookovém profilu. Průběžně lze zájem take projevit zasláním emailu nebo přes kontaktní formulář. Kompletní informace ke kurzu naleznete zde.

Na kurzu se pracuje s doporučeným vybavením (několik druhů turniketů, tlakových obvazů atd.), ale řeší se i poskytování první pomoci improvizovanými prostředky. Koncept kurzu počítá i s naprostými laiky a civilisty, není tedy jakousi "speciální" nástavbou tomu, co si běžně pod pojmem "první pomoc" většina lidí představuje. Naopak, je ideálním základním systémem, jak pomoci zraněmému, když se rozdíl mezi životem a smrtí počítá na vteřiny.

Obsahem kurzu podle standardů TRS jsou úkony pro neodkladnou přednemocniční péči, tj. vyřešení život ohrožujících stavů zraněného (zastavení masivního krvácení, zajištění životně důležitých funkcí atd.) a jeho zajištění do předání odborné lékařské pomoci

Pár momentek ze závěrečné zkoušky