sám sobě štítem!

PISTOLE vs. PISTOLE S PAŽBOU vs. PISTOLE V KONVERZI vs. PDW SAMOPAL
Srovnávací test rychlosti použití zbraní různé konfigurace
Rychlost použití zbraně v obranné situaci je jedním z faktorů, který rozhoduje. Přestože podmínkou úspěchu je především rychlost rozpoznání hrozby resp. útoku a zvolení správného řešení, tak i samotná technická dovednost použití zbraně je základem, bez kterého to nepůjde...
Porovnávání zbraní je vždy složitá záležitost a velmi záleží na tom, jaká se zvolí kritéria resp. co nám má výsledek srovnání přinést za odpovědi. Proto jsem v násedujícím testu zvolil jednoduchou, byť úzce vymezenou metodu a obsah zkoušky, ve které je určujícím a objektivním výsledkem čas.

Cílem testu bylo:
1. posoudit přínos použití přídavné pažby resp. konverze pro krátkou zbraň-pistoli na rychlost a přesnost střelby na větší vzdálenosti

2. porovnat rychlost reakce střelbou na různé vzdálenosti z jednotlivých zbraní z výchozí pohotovostní pozice, tj. u krátké zbraně v rukách, u zbraně s pažbou v rameni a skloněnou hlavní do pozice „low ready“

Použité zbraně:
  1. Glock G19, ráže 9 Luger, tritiová mířidla
  2. Glock G19, ráže 9 mm Luger, tritiová mířidla + přídavná ramenní opěrka Fobus
  3. Glock G17 Gen4, ráže 9 mm Luger + konverze CA Roni s kolimátorem Aimpoint R-1
  4. Brügger&Thomet TP9, ráře 9 mm Luger s kolimátorem Aimpoint T-1
Výchozí pohotovostní pozice s pistolí Glock 19...
...s pistolí Glock 19 s pažbou Fobus
...s pistolí Glock 17 Gen4 v konverzi CAA Roni
...s malým samopalem B&T TP9

Souhrnná tabulka srovnávacího testu – REAKČNÍ DOBA 1.VÝSTŘELU
Průměrné reakční doby 1.výstřelu/zásahu na danou vzdálenost z pohotovostní polohy (ze série deseti výstřelů)
Terč: kovová deska 40x30 cm

POZNATKY Z TESTU
Na 8 metrů nejsou podstatné rozdíly, záleží nejvíce na střelcově návyku "zapíchnutí" samotné pistole nebo nahození zbraně s pažbou z pohotovostní polohy.
Na 15 metrů se začíná projevovat horší ergonomie přídavné pažby Fobus, se kterou je mj. zbraň blízko oku – naopak, při dobrém zvládání samotné pistole je tato, z hlediska rychlosti reakce z pohotovostní polohy, rovnocenná dlouhé zbrani s kolimátorem.
Na 15 metrů začínala být, při snaze o co nejrychlejší provedení, mírně vyšší chybovost (cca 10-15%) s pistolí resp. pistolí s pažbou. Při stejných časech byla větší jistota zásahu s dlouhými zbraněmi.
Už od vzdálenosti 15 metrů se výrazně projeví přínos pistole v konverzi nebo malého samopalu v podobě rychlejší a lépe zvladatelné střelby opakovaných výstřelů.
Na 30 metrů už se významněji projevuje hendikep krátké zbraně s mechanickými mířidly a také jistota zásahu byla nejnižší (resp. nejvíce zásahů mimo, cca 25%) v porovnání s dalšími zbraněmi v testu – na tuto vzdálenost už je také rozhodujícím faktorem rychlého zásahu střelcova dovednost.
Na 30 metrů se ještě víc než na 15 projeví u přídavné pažby Fobus její horší ergonomie a mířidla v malé vzdálenosti od oka – je těžší je použít na menší cíle a chybovost byla podobná jako u samostatné pistole.
Na nejdelší testované vzdálenosti se potvrdil efekt dlouhé zbraně (konverze resp. TP9) s kolimátorem. Rychlost a jistota zásahu je nejlepší.
Tabulka srovnávacího testu – podle zbraní a vzdáleností

8 metrů
15 metrů
30 metrů
G19
0,56
0,90
1,20
G19+pažba
0,69
1,00
1,15
G17+konverze
0,71
0,92
1,03
B&T TP9
0,54
0,86
0,96
SHRNUTÍ
Na krátkou a střední vzdálenost je pistole v rukách dobrého střelce naprosto rovnocenná malému samopalu nebo podobné konfiguraci (konverze) z hlediska rychlosti reakce a použití z pohotovostní polohy
Přídavná pažba pistole s mechanickými mířidly nemá pro rychlost a jistotu zásahů, ani při větší vzdálenosti, v podstatě žádný význam. Přínos pažby se projeví pouze při střelbě dávkou (např. Glock 18 + pažba Fobus).
Konverze jako je CAA Roni významně posouvá možnosti pistole při střelbě na delší vzdálenost a už od 15-20 metrů se to projevuje nejen na rychlosti reakce, ale hlavně na rychlosti a přesnosti opakovaných výstřelů.
Montáž kolimátoru na dlouhou zbraň je podmínkou k maximálnímu využití jejich možností.
Nejzásadnější význam pro účinné a rychlé použití zbraně je cílený realistický výcvik vedoucí k vytvoření dobrých střeleckých návyků
Samostatná pistole
(GLOCK 19)

Hodnocení –klady/zápory:
+ nejlepší manévrovatelnost se zbraní do všech směrů
+ jednoduché použití jednou rukou
+ možnost plnohodnotného skrytého nošení
- největší rozdíl mezi časem zásahu na krátkou a nejdelší vzdáleností
- vyžaduje lepší střeleckou techniku (největší náchylnost k chybě) než dlouhé zbraně
- se samotnou pistolí je nejtežší zasahovat vdálenejší a menší cíle
PDW samopal
(Brügger&Thomet TP9)

Hodnocení –klady/zápory:
+ vynikající ergonomie (nejlepší z porovnávaných zbraní)
+ jistota zásahů na delší vzdálenost
+ rychlost opakovaných výstřelů na delší vzdálenost
+ sklopná pažba
+ osazení kolimátorem
- omezená možnost skrytého nošení
- vysoká cena
Pistole + přídavná pažba
(G19 + pažba FOBUS)


Hodnocení –klady/zápory:
+ využitelnost pro krátkou zbraň s funkcí střelby dávkou
- ergonomie – úhel pažby vůči ose hlavně, krátká vzdálenost mířidel od oka
- omezená možnost skrytého nošení


Pistole + karabinová konverze
(GLOCK 17 Gen4 + konverze CAA RONI)

Hodnocení –klady/zápory:
+ významné zvýšení užitných vlastností - vyšší jistota zásahů na delší vzdálenost
+ vyšší rychlost opakovaných výstřelů na delší vzdálenost
+ možnost osazení zaměřovačem
- velmi omezená možnost skrytého nošení