sám sobě štítem!

Kurz FAMILY SURVIVAL aneb Jim Wagner Reality-Based Personal Protection poprvé v České Republice!

Ve dnech 20.-22. září 2011 navštívil poprvé Českou Republiku zakladatel společnosti Reality-Based Personal Protection (RBPP), pan Jim Wagner – americký instruktor, který je průkopníkem výcviků vycházejících z reality. Tato světová instruktorská legenda sebeobranných systémů a výcviků ozbrojených složek, přijela na osobní pozvání Martina Hradeckého (tactical knife instructor RBPP) z AKADEMIE AEGIS a Martina Mikoláška (instructor level 2 RBPP) z týmu RBSD, aby zde vedl speciální kurz s názvem FAMILY SURVIVAL. Spolu s Jimem pomáhal tento kurz realizovat i instruktor Peter Falk ze Švédska - koordinátor RBPP pro Skandinávii.
Jak už název napovídá, je tento kurz zaměřen na
problematiku ochrany rodiny a to v tom nejširším slova smyslu. Výcvik byl Jimem vedený nejen s cílem účastníkům předat obsah teoretických znalostí a praktických dovedností, ale zároveň se zaměřil i na to, jak jednotlivé části tohoto bezpečnostního konceptu vyučovat.

Jim Wagner je nejen člověk s rozsáhlými zkušenostmi, ale i velmi inspirativní učitel
Spolu s Jimem se na kurzu podílel i Peter Falk ze Švédska, kde působí jako zástupce RBPP

Kurz „Family Survival“
Kurz Family Survival tématicky obsahuje prvky z několika dalších kurzů vyučovaných v rámci systému Reality-Based Personal Protection, např. Defensive Tactics, Crime Survival, Vehicle Security, Knife Survival, Anti-Kidnapping Training, Children's Survival a dalších.
Řešit nějakou krizovou situaci (jako např. vloupání, přepadení, vážné zranění, nehodu, únos, živelnou pohromu, atp.) přímo ve svém domově a to mnohdy v přítomnosti svých nejbližších-rodiny, může být i pro většinu otrlých bojovníků velký oříšek.
Proto záměrem obou pořádajících subjektů, tj. AKADEMIE AEGIS a týmu RBSD, bylo detailně poznat a pochopit celý koncept kurzu Family Survival – Jim Wagner RBPP. Nejen tedy co vyučovat, ale i jak. Jim tento kurz vyučuje v USA již řadu let a jeho klientelu tvoří převážně rodiny s dětmi ze sféry bussinesu, světa celebrit, ale i „normálních“ lidí, kterým leží na srdci bezpečnost svých blízkých.

Momentka z vyhledávání stop možného vniknutí do obydlí pomocí ruční svítilny
Důležitá část kurz byla věnována první pomoci, např. použití škrtidel, tlakových obvazů a dalších prostředků

Prevence – příprava – řešení...
Samotný kurz byl složen z teoretických přednášek a praktických bloků s modelovými situacemi. V úvodu kurzu jsme byli seznamováni s hrozbami (vč. jejich vyhodnocení a preventivním opatřením) , které nejčastěji rodinám hrozí. V rámci prostředí domova (bytu nebo domu), šlo v prvé řadě o zabezpečení vnějších i vnitřních částí, okolí atp. Probírali jsme např. výběr a použití kvalitních zámků, mříží, zabezpečovacích systémů, ale i přípravu tzv. Safe Roomu. Jde o vytvoření zabezpečeného místa (místnosti nebo pokoje) v domě či bytě, která slouží jako úkryt v případě napadení domova. Bylo velmi dopodrobna probráno jeho vybavení, zabezpečení i účel. Dozvěděli jsme se i mnoho dalších triků, jak zabezpečit „svůj hrad“ proti nechtěným nočním i denním pozorovatelům nebo ještě hůře, nezvaným návštěvníkům, kteří do něj chtějí proniknout.

Pacifikace útočníka, byť je v rámci problému v bytě s rodinou až tou poslední variantou, musí být součástí tréninkových scénářů
Prohledávání prostoru s palnou zbraní a dodržování správných taktických a bezpečnostních návyků
Modelové situace ve dvojici za použití airsoftových zbraní...
...nebo těžší varianta pokud je člověk sám

Co dělat když...
Další část již byla zaměřena na správné reakce a chování jednotlivých členů rodiny v různých situacích. Od jednoduchého systému používání hesel užívaných k dorozumění mezi členy rodiny, až po poučení dětí, kam se nejlépe vynuceně schovat při napadení domu. Dále zde bylo probráno a vysvětleno i uložení hasicích přístrojů a dalších prostředků, reakce při požáru a výběr a vhodné uložení zbraní v bytě/domě.
Kurz pokračoval částí zaměřenou na
první pomoc. Zde se probíralo doporučené vybavení domácí lékárničky, sebekontrola-hledání zranění i kontrola druhé osoby. Dále např. zastavení masivního krvácení + přivolání záchranné služby. V rámci první pomoci Jim dopodrobna probral i obsah tzv. Go Bagu, zavazadla speciálně vybaveného pro přežití v různých podmínkách. Jim doporučuje toto zavazadlo mít nejlépe neustále s sebou na cestách, ale i doma a to například pro případ živelných katastrof.
Navazoval blok věnovaný
druhům vloupání a jejich charakteristikám. Následovaly modelové situace – propátrávání místností v bytě či domě (zde všichni zúčastnění ocenili bývalý vojenský prostor ve kterém jsme trénovali). Jim nám vysvětlil zásady a taktické principy prohlídky bytů nebo celých domů - cvičili jsme tyto postupy nejen se střelnou zbraní, ale např. i s nožem, basebalovou pálkou, teleskopickým obuškem nebo jinými improvizovanými zbraněmi. Některé situace a scénáře se vyzkoušely i s airsoftovými zbraněmi.
Téma
únosů a proti-únosových opatření bylo velmi zajímavé a přínosné, protože se bohužel tyto případy nevyhýbají ani České republice. V praktických modelových situací jsme si vyzkoušeli nejen roli unášených, ale (pro lepší pochopení uvažování a plánování protistrany) i roli únosců. Jim nám také poskytl podrobné informace ohledně pravděpodobnosti přežití po únosu, specifik únosů dětí a speciálního vybavení, které nám může pomoci.
Část
„cyber security“ byla zaměřena na zabezpečení počítačů a ochranu osobních údajů v běžném životě. Jim zdůrazňoval jak vhodně a s rozmyslem používat internet či sociální sítě, např. Facebook, jak nakládat s účty, bankovními výpisy, fakturami atp. i to, jakým způsobem poučit děti - vytvořit jim pravidla jak správně PC používat, bezpečně chatovat a aby pochopili možná nebezpečí v celé šíři - od pedofilů až po zneužití osobních údajů a finanční podvody.
Své místo v kurzu Family Survival mělo i taktické řízení vozidla a postupy při napadení vozidla střelbou nebo třeba „molotovovým koktejlem“-zápalnou láhví. Samostatným tématem byla i bezpečnost při cestování – dovolená, služební cesty, atp. Značná část byla věnována například výběru destinací, hotelů, místa v letadle a dopravních prostředcích, tras přesunů atp. Nelze opomíjet ani další všední pravidelné záležitosti, jako je cesta do zaměstnání, nakupování, cesta dětí do školy a další. I zde šlo o souhrn preventivních kroků a doporučení „co dělat když“…

Obsah nouzového zavazadla, tzv. Go bagu
Demonstrace použití evakuační masky, např. pro případ požáru
Vysvětlování variant řešení situace napadeného vozidla
Útok střelbou na zablokované nepojízdné vozidlo
Pro pochopení protiúnosových opatření, resp. co dělat při pokusu o únos, nás Jim seznámil s nejčastějšími technikami "protistrany"
Modelové situace jsou nedílnou součástí RBPP a byly podrobně rozebírány jak z hlediska činnosti aktérů, tak jejich přípravy pro výcvik

Situace se „šíleným střelcem“– realita dneška nejen v USA...
Blok věnovaný přežití při střelbě ve školách nebo jiných veřejných místech byl obrovským přínosem pro všechny účastníky tohoto kurzu. Dopodrobna byly probrány reakce a doporučené postupy (útěk, ukrytí, boj) obyčejných lidí (nevycvičených a neozbrojených), kteří by se dostali do tzv. active shooter situace.
Typ útočníka, tzv. aktivního střelce (nazývaný u nás také jako „šílený střelec“) je definován jako "... ozbrojená osoba, která systematicky a cíleně používá smrtící síly vůči jiným lidem – nejčastěji na veřejných místech a s náhodným výběrem obětí“. Že jde o problematiku, která se týká i nás Evropanů, dokazují poslední případy např. z Německa, Slovenska či Norska...
Šlo o jednoduché a snadno naučitelné způsoby chování v těchto situacích, ale např. i odzbrojení útočníka, který je ozbrojen krátkou nebo dlouhou střelnou zbraní.

"Šílený střelec" ve škole...vědí vaše děti co mají dělat když...?
Utéct - schovat se - a když to nejde, zaútočit čímkoli, co je po ruce!
Techniky proti útočníkovi s dlouhou...
...i krátkou zbraní

Koncept „Family Survival“ pro ČR
Na samotný závěr kurzu nám Jim detailně popsal všechny modelové situace, které s klienty v jejich domovech nacvičuje a které doporučuje do výcviku zahrnout. Mnoho scénářů vycházelo z jeho vlastní praxe a také z dalších postřehů či podnětů jeho kolegů a jsou (s drobnými odlišnostmi) aplikovatelné i v podmínkách České republiky. Je důležité modelové situace také s odstupem opakovat, měnit, reagovat na vývoj, změny v ohrožení atp.

Kurz Family Survival byl podle našeho názoru velice přínosný pro všechny účastníky a ukázal nám oblasti bezpečnostní problematiky, které občas zůstávají opomíjeny resp. nejsou systematicky řešeny a přitom se dotýkají každého z nás, v každodenním životě. Jeho systém Reality-Based Personal Protection v mnoha ohledech předběhl dobu a poskytuje naprosto ojedinělý pohled na problematiku přípravy jednotlivců i skupin na krizové situace.
Jim nám ukázal jak velice komplexně přistupuje k oblasti výcviku reálné sebeobrany a s tím souvisejících věcí ve vztahu ochrany rodiny ve všech možných souvislostech. Bylo pro nás cenné ho sledovat i jako učitele a takřka okamžitě jsme některé prvky z jeho metodiky zařadili do kurzů Akademie Aegis.

Jim Wagner udělil AKADEMII AEGIS a týmu RBSD oficiální povolení vyučovat kurz/koncept „Family Survival“ v České republice.

Přečtěte si report Jima Wagnera z návštěvy ČR a kurzu Family Survival