sám sobě štítem!

Výcvik systému Reality-Based Personal Protection - Jim Wagner
Výcvik pod vedením Jima Wagnera

Značně populární se v posledních letech staly všechny systémy sebeobrany a boje zblízka vycházející tzv. z reality. Často se používají zkratky jako RB(Reality Based), RBT(Reality Based Training) nebo RBSD(Reality Based Self Defence). Jsou to obecná označení pro systémy, které se snaží o jednoduché, rychle naučitelné a v praxi použitelné řešení krizové situace. Veškeré dovednosti bývají většinou ověřovány při tréninku modelových situací a cílem je připravit se na ty nejhorší situace a v případě nouze dokázat pro ochranu sebe či svých blízkých udělat maximum. V dnešním článku si představíme jednoho z průkopníků těchto stylů Jima Wagnera - zakladatele Reality Based Personal Protection.

Jim Wagner a bojová umění
Svůj výcvik v bojových uměních začal Jim Wagner ve 14 letech. Jeho prvním učitelem byl pan Alfonso Uceda, který ho učil sebeobranu a korejské bojové umění Tae kwon Do. Po roce soukromých lekcích mu Alfonso poradil, aby si rozšířil dále své obzory a šel studovat i jiné systémy bojových umění. Jim si vzal jeho radu k srdci a přihlásil se do školy Karate-do Ryobu-Kai. Jeho novým instruktorem se stal Japonec Kiyoshi Yamazaki, velmi přísný učitel a tradicionalista. V této škole se mimo karate cvičilo také judo, kendo a kobudo. Po nějaké době a při přípravě na hnědý pás upoutaly Jimovu pozornost filmy s Bruce Leem. V rozhovoru s panem Yamazakim zavedl řeč na čínská bojová umění a dozvěděl se lámanou angličtinou že: „ Kung-fu nebýt dobré!“. Tehdy se mladý Jim rozhodl opustit školu a spojil se s některými vietnamskými přistěhovalci, kteří ho učily vietnamské kung-fu. Dále vyzkoušel i havajské Kenpo vyučované v Newport Beach či Po Keck Yin Yang Kung-fu pod vedením Jeffa Huffa. Velký zlom nastal, když Jim začal trénovat u Dana Inosanta, Larryho Hartsella a Richarda Bustilla. Jeho výcvik se skládal z filipínského Kali, Jeet Kune Do a Wing chun kung-fu. Mnoho lekcí bylo vedeno soukromou formou. Právě zde Jima velice ovlivnilo cvičení se zbraněmi (nůž, tyč,…) ve filipínském stylu Kali a celkově „reálnější“ přístup k samotnému boji. I to že tito instruktoři vybídli Jima, aby dále poznával a experimentoval v oboru boje, vedlo k tomu, že Jim vyzkoušel i Evropský šerm, Řecko-římský zápas a kickbox.
Poté co narukoval do U.S.Army a absolvoval základní armádní výcvik ve Fort Jackson(Jižní Karolína), vrátil se do civilu a začal trénovat s Tedem Lucaylucayem. S Tedem v jeho Kalifornské škole cvičil Escrimu, Kali a JKD. V další části svého života se Jim začal věnovat studiu na vysoké škole, učení se francouzského jazyka a kariéře v reklamě. Tyto znalosti a dovednosti v oblasti marketingu a reklamy se později ukázaly jako velmi přínosné pro Jimovo další působení. Ve svém osobním tréninku pokračoval „poznáváním“ západního boxu, Savate, i brazilského Jiu-jitsu. Časem se Jim věnoval i jiným bojovým systémům či stylům( Hisardut, Marine Corps Martial Arts Program, Kapap, Army Combatives, Krav Maga a LOTAR). Absolvoval i několik seminářů ninjutsu pod vedením Stephena Hayese. V roce 1985 začal Jim amatérsky vyučovat svůj systém „smíšených bojových umění“ nazvaný Moderní metody boje.
Později přibližně v roce 1990 získal Jim živnostenský list a otevřel školu sebeobrany vycházející z reality - Reality Based Self Defence System. Již v této době se snažil trénovat v naprosto reálném prostředí. Využíval neupravený cvičební prostor, měnil například i intenzitu světla, účastníci cvičili v normálním oblečení a obutí a v určitém momentě přišly na řadu i scénáře při modelových situacích.

Ve službách zákona…
Svou kariéru v ozbrojených složkách začal Jim Wagner v roce 1988 coby dozorce ve věznici. Toto jeho dvouleté působení mělo pro něj velký přínos a znamenalo i mnoho praktických zkušeností, které v budoucnu zakomponoval do svého systému boje. V roce 1990 nastoupil Jim na policejní oddělení v Costa Mesa. Zpočátku působil samozřejmě jako pochůzkář a nebo jezdil jako člen policejní motorové hlídky. Díky podpoře poručíka Rona Smithe získal v roce 1994 místo u speciální zásahové jednotky SWAT, kde několik let aktivně sloužil.V této době již spolupracoval jako instruktor pro společnost HSS International, která se specializuje na výcvik u ozbrojených složek nejen v USA, ale i jinde ve světě. Právě u této firmy Jim poprvé školil experty na boj proti terorismu z Německé GSG 9, brazilské GATE, argentinské GOE či příslušníky z Izraelských speciálních sil. Jeho kurz – Policejní a vojenská obrana proti noži se stal velice populární a tyto kurzy absolvovalo i mnoho zásahových a specializovaných týmů policie či armády v USA. Například díky blízké kooperaci s U.S.Marines měl Jim možnost absolvovat i další kurzy v rámci svého rozvoje. Byly to např. 1st Marine Division Sniper School nebo Military Operations Urban Terrain training.
Další Jimovo pracovní nasazení bylo pro Orange County Sheriffs Department, kde fungoval coby velitel týmu osobních ochránců (Dignitary protection unit team leader). Po 11.září 2001 nastoupil Jim jako Federal Air Marshal – ozbrojený doprovodce v letadlech, toto bylo jeho poslední oficiální pracovní nasazení u ozbrojených složek. Po cca roce odešel do civilu a 21.ledna 2003 založil svou vlastní firmu Jim Wagner – Reality Based Personal Protection. Od této chvíle začal Jim učit nejen členy různých ozbrojených sborů, ale i civilisty. V současné době je veden jako rezervista u vojenské policie.

Reality-Based Personal Protection
V tomto systému jde o souhrn dovedností, které mají za cíl zvýšit úroveň osobní ochrany jednotlivců. Hlavním záměrem je zaobírat se nejen samotným konfliktem(krizovou situací), ale řešit i co dělat před-konfliktem a po něm.
V nabídce systému Jima Wagnera jsou většinou jednodenní intenzivní kurzy vždy zaměřené na určitou specifickou oblast a skládají se jak z praktické tak i teoretické části. Jsou to například kurzy
- Defensive tactics, Ground survival, Knife survival, Knife expert, Crime survival, Control & defense, Terrorism survival, Scenario training, Tactical knife, Conflict conditioning, Women's survival, Improvised weapons a Handgun survival.
Jim vyučuje kurzy, které nabízejí velmi komplexní pohled na sebeobranu dnešního světa. Nejde ani tak o konkrétní techniky jako spíše o jejich zasazení do reálných podmínek. Mimo zajímavého konceptu výuky se na kurzech používá i odpovídající vybavení – velké množství chráničů a přileb, všemožné odražeče a lapy(dokonce i ve tvaru hlavy), tréninkové nože, ochranné obleky HighGear, Shocknives, BOB(Body Oponent Bag), plastové a airsoftové zbraně, barvící nože a divadelní krev. Pro navození větší reálnosti se může měnit i intenzita světla a nebo jsou do vašeho cvičebního prostoru umístěné nějaké překážky či po zemi rozházené různé předměty.
Díky své praxi v bojových uměních a ozbrojených složkách došel Jim Wagner také k tzv.
Deseti pravidlům boje.
Mezi tyto pravidla patří:
1) Udržovat se v dobré fyzické kondici. Své tělo zatěžovat a rozvíjet všestranně-trénovat vytrvalost, sílu a pružnost.
2) Nevěnovat se pouze jednomu bojovému systému a už vůbec ne pod jedním instruktorem.
Studovat tolik systémů pod kvalifikovanými instruktory, kolik jen můžeme.
3) Těžko na cvičišti-lehko na bojišti. Vždy během tréninku usilovat o stav blízký téměř úplnému vyčerpání.
4) Pozitivní přístup – opravdový bojovník není nikdy duševně poražen.
5) Modelové situace – nestačí jen vědět jak techniky provádět, musíme i vědět v kterých situacích je použít.
6) Cvičit od A do Z. Což znamená sledovat své okolí před útokem a mít i plán akce, zvládnout krizi a být připraven na události které následují.
7) Zjednodušovat. Bezpochyby polovina toho, co umíme může být eliminována.
8) Trénovat v tom v čem budeme bojovat. Oblečení musí korespondovat s tím, co nejčastěji nosíme. Nezapomenout na obuv.
9) Agresivní obrana – během boje musíme myslet na to, abychom udělali co nejvíce škody co nejrychleji a tím zahltili smysly protivníka a zastavili ho.
10) Adaptibilita – pravý válečník je flexibilní a je schopen měnit taktiku podle situace.
Jim Wagner napsal také několik knih a natočil i řadu výukových dvd. Pro firmu Böker designoval i některé modely zavíracích a pevných nožů. Jim byl také oceněn uvedením do síně slávy časopisu Black Belt jako instruktor sebeobrany roku 2006.

Knife Camp – Solingen GERMANY
Můj první osobní kontakt s Jimem Wagnerem byl v roce 2008 na mezinárodním veletrhu zbraní, doplňků a outdoor vybavení IWA v Německém Norimberku. Zúčastnil jsem se tehdy velmi zajímavé přednášky(vedené Jimem) týkající se preventivních opatření v boji proti terorismu. Koncept výuky Jima Wagnera jsem samozřejmě okrajově znal z jeho výukových videokazet, dvd a knih. Po přednášce jsem se s Jimem dal do řeči(na stánku firmy Böker) a zjišťoval možnosti absolvování některých kurzů přímo pod jeho vedením. V rozhovoru mi Jim nabídl, ať přijedu vyzkoušet jeho kurzy do Německého Solingenu, kde má oficiální Evropskou základnu svého Reality Based Personal Protection systému nebo přímo do USA. Projednávala se i možnost návštěvy J.Wagnera v ČR. Bohužel k tomuto nedošlo. Nezbývalo mi tedy nic jiného nežli jet absolvovat kurzy do ciziny. Na výcvik v Solingenu jsem se snažil přihlásit již v roce 2010, ale bylo vždy plně obsazeno. Povedlo se mi to až v roce 2011. Spolu se mnou se výcviku zúčastnil i můj kamarád Filip Marek. Vybrali jsem si tři kurzy, které se zaměřují na nůž či jiné chladné zbraně a jsou vyučovány jako součást tzv. Knife Campu. Jsou to: Survival Knife Course, Knife Expert Course a Tactical Knife Course.
Solingen je město v západní části Německa a často bývá také nazýváno jako „město čepelí“. Hlavními důvody jsou nejen jeho historie coby kvalitního výrobce chladných zbraní, ale i to, že v současné době v tomto městě sídlí stále velké množství firem, které se výrobou nožířského náčiní zabývají. Tyto firmy vyrábějí nejenom nože, ale např. i břitvy, nůžky či příbory. Z těch nejznámější jmenuji alespoň firmu Wüsthof, Eickhorn, Linder, Herbertz, Puma, Hubertus a Böker. Právě posledně jmenovaná firma Böker již několik let spolupracuje s Jimem Wagnerem a to nejen na výrobě jím navržených nožů, ale i na pořádání specializovaných kurzů přímo v areálu továrny.
Samotný výcvik probíhal ve větší místnosti (hale), která je součástí výrobní haly a je kompletně celá černě vymalovaná. Od podlahy, přes zdi a okna až po strop. Hlavním důvodem bylo cvičení při změněné intenzitě světla či v naprosté tmě. Jinak byla tato místnost naprosto prázdná. Na začátku každý účastník vyfasoval plátěný pytel, který obsahoval chrániče na kolena, chrániče na lokty, přilbu, ochranné brýle a tréninkový nůž. Během většiny kurzů bylo vyžadováno toto ochranné vybavení používat. Po skončení se vše muselo samozřejmě vrátit. Velmi jsem ocenil i svůj vlastní kovový suspenzor.
Prvním byl na programu
Survival Knife Course. Tento kurz je primárně zaměřen, jak již název napovídá na obranu proti noži. Během úvodu, seznámení s průběhem a bezpečností kurzu a malého představení kdo je J. Wagner, pokračoval Jim několika demonstracemi obrany proti reálnému útoku nožem. Využíval barvící nůž No lie Blades nebo Shocknife a zdůrazňoval chyby bránících se studentů. Ukázky pokračovaly i modelovou situací běžícího útočníka s nožem a bránícího se obránce s krátkou palnou zbraní-pistolí. Jim okamžitě vysvětluje jak špatné tak i správné reakce. Ačkoliv je většina těchto demonstrací lidem, kteří se touto problematikou zaobírají známá, přesto řada účastníků kurzu byla výsledky ukázek překvapena. Jim dále zdůrazňuje, že incident s nožem trvá většinou 2-5 vteřin a bezpečná vzdálenost je cca 7 metrů. Začíná se vysvětlením principů obrany, kdy fungují ruce jako štíty.
Většina nácviků probíhá samozřejmě ve dvojicích a dochází také k časté výměně partnerů. Jim zdůrazňuje jednu z hlavních zásad: „Pokud se bráníte proti útočníkovi, který je ozbrojen nožem – je vzdálenost vaším hlavním spojencem. Jakmile zjistíte, že vás útočník po prvém výpadu pronásleduje a vy ustupujete ve snaze uhnout(nebo se krýt) před možným dalším bodnutím či seknutím, musíte v určitém okamžiku realizovat vědomé rozhodnutí ke změně směru ústupu buď vlevo nebo vpravo, tak aby vás útočník minul“. Tento pohyb nazývá Jim tzv. taktické L. Dále následoval nácvik kontra technik – úder prsty do očí, kop do útočníkova kolena,… Velmi přínosná byla i část věnovaná první pomoci. Probíraný byl i přesný postup při vlastní prohlídce a hledání zranění i u druhé osoby. Praktické vyzkoušení použití tlakového obvazu a turniketu(škrtidla) bylo samozřejmostí.
V další části kurzu následoval blok věnovaný technikám boje s nožem. Držení nože, postoj, základních 10 úhlů útoku, základní bloky, úhyby, pohyb a volný sparing. V rámci teorie byla probírána i mentální příprava, před-konfliktní vývoj situace a právní minimum. Věnovali jsme se také použití improvizovaných zbraní (láhev, ručník, bunda) proti útočníkovi s nožem. Trénovali se i jednoduché finty a záludy s nožem. Následovali jednoduché modelové situace jako např. obrana proti útočníkovy s nožem v rohu místnosti, boj proti více útočníkům nebo obrana ve stísněném prostoru – výtahu. Zde došlo i k použití divadelní krve. Na závěr se trénovala obrana proti noži v situaci s rukojmím.

Další den následoval Knife Expert Course, který volně navazoval na Survival Knife Course. Začínalo se opětovně vysvětlením bezpečnosti během kurzu, opakováním základních technik boje s nožem a obranou proti ozbrojenému útočníkovi nožem. Další část byla věnována boji na zemi v situaci kdy obránce leží na zemi a útočník je vyzbrojen nožem. Velký tréninkový blok byl věnován nejen rozvíjení technik boje s nožem, ale i použití mačety, meče a dvou nožů. Nacvičoval se jak řízený tak i volný sparing. Zajímavé byly i nácviky jako Leap Frog dril nebo drily na citlivost KSR dril.V teoretické části jsme byly seznámeni s důležitými místy na lidském těle, byly jsme školeni v postupném použití síly a více jsme „poznávali“ svého nepřítele. Velmi zajímavé byly metody útoku s nožem používané v různých částech světa. Učili jsme se například techniky Filipínských bojových umění, styl boje s nožem používaný u Americké námořní pěchoty či u Apačských kmenů. Dále specifické útoky cikánů, Turků, Kolumbijců nebo Čečenců. Probírali jsme i dopodrobna útoky vězňů ve věznicích a nebo útoky členů různých gangů. Vysvětleny byly i útoky teroristů.
Velká část byla věnována i ukázkám a vysvětlením, jak fungují různé zákeřné skryté zbraně. Další blok byl věnován technikám vrhání nožů. Poslední části tréninku byl nácvik armádních technik použití nože – likvidace stráže a nebo použití nasazeného bajonetu na útočné pušce.
Knife Camp byl zakončen kurzem
Tactical Knife, který je určen pouze pro členy ozbrojených složek nebo jiné bezpečnostní pracovníky. Podmínkou pro účast je také absolvování kurzů Survival Knife a Knife Expert. Většina nácviků či modelových situací probíhala v dvoučlenných týmech a důraz byl od začátku kladen na správné taktické postupy. Probíraná byla práce ve dvojici při kontrole a zjišťování totožnosti. Vysvětlena byla i bezpečná prohlídka pachatele. Značná část kurzu byla samozřejmě věnována obraně proti útočníkovi ozbrojenému nožem. Zde jsme trénovali nejen techniky známé z kurzu Survival knife, ale i efektivní použití jak krátké tak i dlouhé palné zbraně. Vyzkoušeli jsme si i využití svítilny-světla jako zbraně. Následovala taktická prohlídka(čištění) prostoru a místností, spolu s vyřešením ozbrojeného pachatele.
Nelze říci, že vše co jsem na seminářích cvičil, bylo nové. Šlo spíše o nový pohled na metody výuky tak jak je má Jim zanesené do svého systému i samotný výklad Jima při výuce. Ačkoliv je Jim opravdový profesionál tak máte pocit jako by vám danou látku přednášel dlouholetý známý.
Při seminářích jsem Jimovi na jeho žádost často asistoval při předvádění technik, protože jsem mnohé techniky znal ze svého studia a to zejména filipínských systémů boje s nožem. Jim ocenil moje znalosti a nasazení při trénincích tím, že mi udělil certifikát TACTICAL KNIFE INSTRUCTOR, který mne opravňuje vyučovat jeho systém boje s nožem nejen civilisty, ale i členy ozbrojených složek. Tohoto gesta si velice cením a již se těším jak nově nabyté informace zúročím při svém vlastním tréninku i při výuce. Seminář v Solingenu řadím do skupiny těch nejpovedenějších. Nejenže jsem získal velice kvalitní informace, ale celou dobu jsem si jej náramně užíval, protože se sešla opravdu příjemná parta lidí.
Systém Jim Wagner Reality-Based Personal Protection má v České Republice již několikaletou tradici. Jako první jej představil Ladislav Matula. V současné době je koordinátor tohoto systému pro ČR Martin Mikolášek z Olomouce.
Více informací na
www.rbsd.cz nebo na www.jimwagnertraining.com

Přečtěte si report z Knife Campu od Jima Wagnera