sám sobě štítem!

Seminář reálné sebeobrany Personal Defense Readiness (PDR) & S.P.E.A.R. systém – Blauer Tactical Systems

Na konci roku 2011 proběhl v Praze specializovaný seminář zaměřený na systém sebeobrany Personal Defense Readiness (PDR), který pro vybranou skupinu instruktorů z Akademie Aegis a Arnis & Balaraw fighting clubu vedl pan Josef Procházka – jediný oficiálně certifikovaný instruktor americké společnosti Blauer Tactical Systems v České republice.

Josef je mladý nadšenec do bojových umění, který před několika lety
(během své kariéry reprezentačního střelce) objevil kouzlo a účelnost reálné sebeobrany. V současné době se J.Procházka snaží více přiblížit PDR zájemcům v České republice.

Systém PDR je založen na geneticky vrozených reakcích a je inspirován poznatky ze zkoumání lidského chování v situacích, kdy je nutné čelit strachu a násilí. Samotný seminář je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část probíhá formou powerpointových prezentací s rozsáhlým doprovodným výkladem a praktická část je většinou zaměřena na jednotlivé specifické drily ve dvojicích či na nácvik modelových situací.

Co je S.P.E.A.R systém a PDR ?
Personal Defense Readiness
(Základní připravenost k osobní ochraně) je metoda reálné sebeobrany založená na využití přirozeného reflexu v reakci na hrozící nebezpečí a to pomocí základů S.P.E.A.R. systému.

Co že to je ten S.P.E.A.R. systém? Podle jejího zakladatele Tonyho Blauera, je to první  geneticky inspirovaný vlastní obranný systém, který v podstatě učí jednotlivce jak převést své instinktivní reakce na účinná ochranná opatření a bojovou taktiku. Je výsledkem více než dvou desetiletí výzkumu a to jak na vědecké nebo lékařské úrovni, tak samozřejmě i na praktických zkušenostech.
Spontánní (vrozená) obrana–umožňující-urychlenou (zrychlenou)-reakci. (S.P.E.A.R. = Spontaneous-Protection-Enabling-Accelerated-Response) tohoto systému je založena na jednoduchosti a účinnosti a nevyžaduje ani složitou motoriku. Nese se to v tom smyslu, že právě ona rychlá vrozená/bezděčná reakce umožňuje díky své rychlosti a přirozenosti, rychleji se dostat do bodu, ze kterého jsem schopen volit taktiky pro efektivní boj - v podstatě se dostat do bodu dominance, kde mohu získat psychickou kontrolu nad sebou a fyzickou kontrolu nad svým soupeřem.

Trénink v systému S.P.E.A.R. v sobě spojuje tedy nejen fyzickou stránku věci, ale rozvíjí i psychickou a emociální část konfrontace. Z hlediska taktiky je samozřejmě S.P.E.A.R. systém zaměřen na princip boje na ulici a ne na sportovním modelu řešení konfliktu.

Realističnost celého výcviku je založena na využívání programu modelových situací, kde jde o to hrát předem dohodnuté role a připravený scénář. Tento program se nazývá Ballistic Micro-Fight (BMF) a cvičenec/obránce je zde vystavován těm nejtypičtějším situacím, které se mu mohou stát v běžném životě. Řeší se zde nejen střet samotný, ale i před-konfliktní situace (např.verbální útok) a po-konfliktní část boje.
Co je však důležité podotknout, S.P.E.A.R. systém nijak nenarušuje ani nekoliduje s vaším momentálním tréninkem. Je to spíše jakýsi „most“ k využití všech hrubých motorických dovedností (pohyby ovládané vůlí s pomocí velkých svalů v těle, které umožňují funkce jako údery, kopy, házení, zvedání zátěže apod.) ve stresových situacích, jako je např. boj o život na ulici.

Samotný systém S.P.E.A.R. je v současné době prioritně vyučován u ozbrojených složek. A co je tedy PDR - Personal Defense Readiness? Je to stále více se rozvíjející metoda reálné sebeobrany vytvořená pro potřeby civilistů.

Kdo je Tony Blauer?
Tony Blauer je zakladatel společnosti Blauer Tactical Systems, který se od roku 1967 nepřetržitě věnuje bojovým uměním. Zpočátku trénoval zápas, později boxoval a věnoval se také korejskému Taekwon-do. Nikdy si nezakládal na stupních či páscích, jeho nejvyšší oficiální stupeň je údajně zelený pás v TKD. Časem se věnoval i Muay Thai a Jujutsu.

Dále se také velmi podrobně zaobíral studiem toho, jaký vliv má strach a stres na fyzický projev člověka, což vedlo Tonyho k rozvoji systému „Cerebral Self-defence: Mental Edge“ a v roce 1982 k vytvoření metodiky „Panic Attack Systém“, kde je klíčové to, aby student poznal a pochopil k čemu dochází v průběhu napadení na ulici. Profesionálně začal Tony Blauer vyučovat na privátní bázi v roce 1979 a první oficiální školu si otevřel v roce 1985. Na počátku devadesátých let se začala velmi dobře rozbíhat jeho výuka prostřednictvím seminářů a on tak stál před rozhodnutím, zda se více věnovat soukromé škole či jezdit a vyučovat po seminářích.

Zvolil si druhou variantu. V této době svůj hybridní sebeobranný systém nazýval Chu Fen Do. V roce 1987 dospěl k poznání, že instinktivní (podvědomé) pohyby jsou vždy rychlejší než naučené reakce. Výsledkem byl vznik systému nazvaného S.P.E.A.R. (Spontaneous - Protection - Enabling - Accelerated - Response).

Je zajímavé, že Tony Blauer se nikdy nekvalifikoval jako instruktor nějakého army stylu nebo CQB systému. Většinou byl kontaktován lidmi z ozbrojených složek, aby změnil jejich systém, který do té doby používali. Takže učit se nějaký zavedený systém by bylo vlastně zcela protichůdné k tomu, co sám považuje za vhodné a co po něm ostatní chtěli. Samozřejmě se zúčastnil několika kurzů SWAT a Special Forces, aby poznal potřeby operátorů v praxi a upřesnil jakým směrem má být jejich výcvik zaměřen.

Velký důraz Tony Blauer také klade na výcvik metodou Force-on-Force (Síla proti síle). Mezníkem v rozvoji bojových systémů pana Blauera byl vynález ochranného obleku – High Gear Simulation Suit, který umožnil studovat a vyučovat boj a sebeobranu tak, jak to nikdy před tím nebylo možné. Tento oblek, který redukuje nárazovou energii je velmi unikátní a v současné době je standardně využíván při výuce v BLAUER TACTICAL SYSTEMS (BTS). (video)

Tony Blauer prováděl výcviky pro řadu elitních útvarů policie či armády v USA. Byly to například US Navy Seals, US Secret Service, několik zásahových týmů SWAT z různých koutů USA, US Army Special Forces a Federal Air Marshal Service.