sám sobě štítem!

URBAN COMBATIVES - Lee Morrison

Systém Urban Combatives pochází z Velké Británie a jeho zakladatelem a hlavním instruktorem je pan Lee Morrison. Tento systém je založen nejen na praktikování východních a západních bojových umění, ale i na praktických zkušenostech získaných při reálných konfrontacích. Vzniknul po cca 22 letech výzkumu a intenzivního testování a i v současné době se stále vyvíjí.
Urban Combatives velice intenzivně řeší jak předkonfliktní, tak konfliktní a i pokonfliktní fáze boje. Samotné techniky jsou velmi jednoduché, funkční a snadno naučitelné. Značná část tréninku je věnována specifickým drilům (např. na agresivitu, výbušnost nebo vyčerpání), či nácviku různých modelových situací.

instruktor Lee Morisson
Lee začal trénovat tradiční bojová umění před 25 lety a jeho první instruktor byl japonský sensei karate Enoeda. Od této chvíle začal cvičit i další různé metody boje včetně těch čínských, thajských, filipínských, ale například i západní box či řecko-římský zápas. Ve věku 23 let se Lee vrhnul kvůli zvýšení síly a výbušnosti na silový trénink a vzpírání. Na jeho další cestě ho velmi ovlivnil také známý instruktor/vyhazovač a autor řady publikací Geoff Thompson. Lee se nechal také velmi inspirovat systémem Defendu založeným W.E.Fairbairnem a E.A.Sykesem. Systém Defendu se nejvíce rozvíjel a vyučoval v průběhu II.světové války při výcviku Britských commandos či agentů SOE. Dalšími velkými inspirátory z minulosti byli pánové Rex Applegate, John Styers, Dermont O´Neill a Charles Nelson.
Osobně Lee trénoval s Dennisem Martinem jeho CQB systém a také s Paulem Vunakem koncept JKD a Rapid Assault Tactics. Mimo různé sebeobranné systémy se věnoval i Kali a Wing-chun kung-fu. V současné době spolupracuje s velmi uznávaným americkým instruktorem Kelly McCanem(Jim Grover), zakladatelem společnosti Crucible a Asociace Gung Ho Chuan.
To co ale asi nejvíce ovlivnilo Lee Morrisona je jeho praxe a zkušenosti získané za 12 let při výkonu velmi specifického povolání – vrátný/vyhazovač/ochranka v nočních klubech. Působil v různých částech Anglie a to včetně Londýna, Portsmouthu a Southamptonu. Lee Morrison je také certifikovaný instruktor Britské Bojové Asociace (BCA), instruktor, nositel 1 danu Federace Sebeobrany (SDF), sebeobranný instruktor systému Charlese Nelsona a Dennise Martina, dále je kvalifikován jako instruktor scénářů pro oblek Redman a je také diplomovaný sportovní terapeut. V současné době vede tréninky nejen ve Velké Británii, ale i jinde ve světě.

Urban Combatives v České republice
Semináře Urban Combatives vedené jejím zakladatelem Lee Morrisonem proběhly v ČR do dnešní doby celkem tři. Každý tento dvoudenní intenzivní seminář byl vždy specificky zaměřen na nějakou oblast Urban Combatives.
První seminář se týkal naprostých základů UC a nesl název Self Defense Gameplan. V tomto semináři se dále probíral boj v klinči a modelové situace proti více útočníkům. Lee zde také předvedl velmi propracovanou metodiku pro trénink všech tří fází konfliktu.
Druhý seminář byl zaměřen na údery na velmi krátkou vzdálenost (EQC) a na představení konceptu Shredder. Pokračovalo se mnoha drily na výbušnost, agresivitu, vyčerpání a nasazení. Probíraly se i metody jak ovládat strach a naučit mozek pracovat v kritických okamžicích (NLP-Neural Linguistic Programming). Věnovalo se i preventivním útokům a metodám jak odvést pozornost.

Poslední seminář byl zaměřen na obranu proti noži, boj s nožem a seznámení se s prvky výcviku systému Defendu. Já osobně jsem se zúčastnil pouze tohoto posledního semináře, proto ho i více rozeberu. Tento seminář připadl na víkend 18. a 19. února a vždy se trénovalo v určitých blocích. Úvod semináře byl zaměřen na seznámení s problematikou obrany proti noži, bylo vysvětleno několik hlavních oblastí (vyhrožování, přepadení, nůž ve hře, než útočník nůž vytáhne a klinč) a zdůrazněn hlavní cíl – nebýt pobodán nebo pořezán smrtelně. Lee popsal své zkušenosti s obranou proti útočníkovi ozbrojenému nožem. Celkem se bránil v pěti případech, z toho byl v jednom případě pořezán, v druhém případě bodnut a další tři situace řešil ještě dříve než útočník stačil vyndat nůž či jej efektivně použít. Byly také představeny nejčastější zbraně - kuchyňský nůž, šroubovák a řezák koberců i s fotografiemi zranění od těchto nástrojů i jiných zbraní.

V rámci praktických nácviků jsme se zaobírali obranou proti útočníkovi, který teprve nůž tasí. Dále pokud útočník provádí již samotný útok s nožem (řez, bod nebo sek) či jejich kombinace. Trénovali se doporučené reakce – zabalení se, vstoupení a řešení (údery, kopy, kousání, strhy, atp.). Zaměřili jsme se také na mechaniku těla a poznávání jak funguje při útocích s nožem.
Probírali jsme několik reálných případů použití nože a dostali jsme se i k problematice gangů. Lee nám stále zdůrazňoval důležitost preventivních kroků – předkonfliktní fáze boje a samozřejmě vyřešení situace i pomocí úniku. Samostatná část byla věnována i technikám použití nože v boji, kde se více rozebíralo držení nože, postoj, umístění nože (nošení), pohyb, základní řezy a body. Trénovali jsme i techniky, kdy útočník používá nůž k vyhrožování. Vše se zkoušelo i s ochrannými pomůckami a samozřejmě v  plném nasazení. Nechyběly i některé modelové situace. Zmíněna byla i první pomoc a lékařská péče. Lee nám podrobně vysvětloval i naladění hlavy tzv.predátorů či obětí. Další celý tréninkový blok byl věnován historii, důležitým osobnostem a technikám systému Defendu. Věnovali jsme se několika základním technikám jako např. Chin jab, Edge of the Hand, Boot Defence, Knee, atp. Trénovali jsme i použití krátké tyče a to převážně v obouručním držení. Každá praktická část byla doplněna výbornou teoretickou přednáškou i s ilustračními fotografiemi či vybavením.

To, co vnímáte od první minuty na semináři s Lee Morrisonem je jeho osobnost bojovníka/praktika a také výborného učitele. Svým charismatem si získá velice rychle všechny účastníky. Jeho ukázky jsou provedeny vždy s plným nasazením a nikoho nenechávají na pochybách o funkčnosti předváděných postupů a technik. Učí jen to co sám vyzkoušel v praxi – což je velmi neobvyklé a pozoruhodné. Pro mne osobně bylo velice přínosné absolvovat tento seminář a poznat výuku Lee Morrisona na vlastní kůži. Řada jeho postupů je tím nejlepším co jsem v tomto oboru kdy viděl a zažil.
Za pozváním Lee Morrisona do České republiky stojí Olomoucký klub RBSD v čele s jejím hlavním instruktorem Martinem Mikoláškem, jemu tedy patří velký dík. Více informací na
RBSD nebo URBAN COMBATIVES