sám sobě štítem!

Spolupráce pokračuje - další střelecký výcvik pro Útvar rychlého nasazení Policie ČR

V minulém roce (2011) jsme navázali oficiální výcvikovou spolupráci s policejní protiteroristickou jednotkou – Útvarem rychlého nasazení, známého pod zkratkou URNA. Od té doby proběhla řada různě zaměřených výcviků (střelba, CQB a boj zblízka, použití teleskopického obušku, bojové použití nože) a i v roce 2012 se plánují a realizují další akce.
Tou nejčerstvější byl srpnový
střelecký výcvik zaměřený zejména na dlouhé zbraně – útočné pušky a samopaly – a jejich specifika použítí v různých podmínkách. Část obsahu byla také věnována krátké zbrani a technikám na kontaktní a velmi krátkou vzdálenost.
Součástí kurzu bylo také
několik přednášek zabývajících se např. skrytým a utajeným nošením zbraně s předvedením několika novinek z této oblasti a podrobné seznámení s výcvikovým systémem Combat Focus Shooting i dalšími, ze kterých v různé míře čerpáme.

Opakovaný zájem o naše výcviky ze strany takových profesionálů, jakými příslušníci URNA jsou, je pro nás oceněním naší práce a cennou zpětnou vazbou potvrzující funkčnost a přínos systému Aegis. Díky za to a budeme se těšit na další spolupráci!

Dlouhé zbraně ráže 5,56x45 (HK G36) na delší vzdálenosti - základní techniky a polohové drily

Aplikace základních technik a poloh na okolní prostředí a terén

Blok střelby s využitím automobilu jako krytu

Různé techniky střelby zpoza krytu

Pohyb...

Střelecké techniky na velmi krátkou vzdálenost

Provázanost střelby s dalšími technikami a taktickými postupy CQB

Nestandardní a vynucené střelecké polohy