sám sobě štítem!

Jim Wagner Reality-Based Personal Protection znovu v České republice – kurzy 2014

text: Akademie Aegis
foto: M.Hradecký, A.Vondráček, M.Tachecí, J.Wagner

V červenci 2014 jsme měli možnost opět přivítat v České republice Jima Wagnera, zakladatele a hlavního instruktora Reality-Based Personal Protection. V roce 2011 jsme už jednou absolvovali výcvik pod jeho vedením v ČR - kurz Family Survival - a Martin Hradecký z Akademie Aegis (působící také v Arnis&Balaraw Fighting Clubu) od o té doby prošel i několik dalších kurzů v jeho evropské základně v německém Solingenu. Jim přijal Martinovo pozvání jménem obou subjektů a přijel, aby tu vedl výcvik pro malou vybranou skupinu, sestavený z několika témat.

Stacks Image 4590


Velice zajímavé bylo projít kurzem s názvem TACTICAL PISTOL, doplněný také o dlouhé zbraně, protože jako střeleckého instruktora resp. jeho systém výuky v této oblasti jsme doposud neměli příležitost osobně poznat. Na střelnici probíhal také další kurz - BODYGUARD DEFENSIVE TACTICS – jak už název napovídá, věnovaný technikám osobní ochrany.
Dalším samostatným tématem byl kurz CRIME SURVIVAL. V tomto konceptu se Jim podrobně věnuje problematice násilné trestné činnosti z pohledu eventuality, že se staneme její obětí. Jak čemu předcházet, bránit se, jak jednají útočníci atp. Vzhledem ke složení skupiny účastníků jsme se věnovali i instruktorskému kurzu SCENARIO TRAINING, tj. jakým způsobem připravovat modelové situace.

Přestože se jednalo o oddělená témata, prolínalo se jimi několik společných prvků, které mj. dělají výcvik Jima Wagnera tak zajímavým a přínosným. Jednotlivé techniky a prvky jsou průběžně součástí modelových mikroscénářů a scénářů, které lépe dávají pochopit jejich úlohu a využitelnost v reálném životě (reálných situacích). Stejně tak některé metodické principy JW jsou přesně tím, co je výborné na vlastní kůži zažít, ať už je vyučované téma jakékoli. V tom je, jak jsme se všichni shodli, Jimova největší síla a i největší přínos pro naši vlastní výcvikovou činnost.

Stacks Image 17026


Střelecký výcvik -
TACTICAL PISTOL COURSE - nám dal poznat další systém, v mnohém odlišný od těch, kterými jsme v minulosti prošli resp. co sami používáme. Začali jsme seznámením s bezpečnostními a organizačními standardy, které Jim používá při svém výcviku (mj. stále jako rezervista Vojenské policie trénuje se svojí jednotkou) a základními střeleckými polohami. Také jsme si zkusili několik kvalifikačních cvičení na vzdálenosti od 7 do 25 metrů.
Přes základy jsme se dostali poměrně rychle a začali se složitějšími situacemi – způsoby střelby na kontaktní vzdálenost, techniky rychlého řešení více cílů na blízkou vzdálenost, průchod dveřmi, reakce na útočníka s granátem, jak eliminovat střelce na větší vzdálenost mezi nezúčastněnými osobami atd… Kombinovala se střelba reálnými zbraněmi s intenzivním používáním airsoftových zbraní při nácvicích “force on force”, tj. interakce živého útočníka i obránce.
V rámci pokročilých technik jsme trénovali i spolupráci dvojice, např. při postupu na útočníka za krytem (s krátkými i dlouhými zbraněmi), využití opory dlouhé zbraně o kolegovo tělo, ale také některé specifické zátěžové drily mající za cíl přiblížit okolnosti střelby reálné krizové situaci resp. jejího vnímání a působení na psychiku střelce/obránce.
V průběhu kurzu nám také Jim demonstroval řadu zajímavých věcí. Z nich byla neobvyklá např. ukázka působení tlaku plynů vycházejících z ústí hlavně při výstřelu a s tím souvisejících negativních i pozitivních efektů. Podobně tomu bylo s odrazy střel od tvrdých překážek, což jsme později i uplatňovali v některých polohách krytí osoby v další části kurzu.

Na střeleckou část navázalo téma
BODYGUARD DEFENSIVE TACTICS. V něm jsme se zaměřili na základní techniky osobní ochrany (krytí osoby, fungování v různém počtu ochránců, vice útočníků, činnost s vozidly atp.), ale také na některé specifické okolnosti při ochraně jiné osoby, jako je ochrana dítěte nebo naopak starého člověka. Co se druhu hrozeb/útoků týče, i tady byl rozsah široký, vč. ne tak běžných situací typu útok chemikálií (tekutá žíravina atp.) nebo granátem. Specifický byl např. způsob evakuace/odtažení raněné chráněné osoby, použitelné samozřejmě i obecně pro potřebu rychlého přemístění ležící ho člověka neschopného pohybu. I zde se vše odehrávalo většinou formou různých modelových situací s airsoftovými zbraněmi.

CRIME SURVIVAL COURSE je výcvikový program zabývající se obranou v nejširším slova smyslu proti konkrétně definovanému nebezpečí, v tomto případě je to kriminálně motivané jednání (násilná trestná činnost). Podobně jsou sestavené i další kurzy, např. Terrorism survival, Urban survival atp.
V teoretické i praktické rovině (také na základě modelových scénářů) se vysvětluje typologie a chování útočníků a charakteristiky jednotlivých situací (např. přepadení banky, prodejny, loupežné přepadení…) a jak se chovat z pozice účastníka/oběti. Nejen jak se fyzicky bránit, ale důkladně se probírá i před-konfliktní (prevence, situační ostražitost, psychologická příprava) a po-konfliktní fáze (tj. např. jak si zapamatovat popis útočníka, zajištění stop, jak komunikovat s policí resp. jak se připravit na možnou výpověď u soudu). Nezapomíná se ani na znalost první pomoci a umění ji poskytnout případným zraněným. Zajímavým tématem bylo, jak se chovat, pokud se z nás stane rukojmí vč. různých triků, jak si zaznamenávat informace. Z obranných aplikací se procvičovaly situace, ve kterých nás útočník ohrožuje palnou zbraní a další techniky neozbrojeného obránce vůči ozbrojenému útočníkovi.

Jak bylo zmíněno v úvodu, v rámci obsahu výcviku byla instruktorskou nadstavbou tématika přípravy a realizace modelových situací -
SCENARIO TRAINING. Mikroscénáře i komplexní scénáře modelových situací jsou důležitou součástí každého výcviku (střeleckého i sebeobranného), pokud má být směrován k realitě resp. úspěšnému řešení reálné krizové situace.
Zrovna modelové situace jsou důležitou součástí metodiky Jima Wagnera, má je velice dobře zpracované a proto jsme se na toto téma hodně těšili. A nezklamalo nás! I tady se ukázalo, proč patří JW k předním instruktorům a že jeho systém je výjimečný.

Absolvovat jakýkoli výcvik s Jimem Wagnerem v systému RBPP je vždy přínos a zážitek, který stojí za to. Z pozice účastnické i instruktorské. Ani tentokrát to nebylo výjimkou a odnášíme si nejen osobní zpětnou vazbu, ale množství konkrétních prvků, které se odrazí v naší výcvikové činnosti.

Stacks Image 5354
Stacks Image 5358

V rámci kurzu "Tactical Pistol" si nás na začátku Jim prověřil několika svými standardními (kvalifikačními) cvičeními.

Stacks Image 17069
Stacks Image 17072

Dvě ze sedmi základních střeleckých poloh vyučovaných (a zde i předváděných) Jimem Wagnerem.

Stacks Image 17114

Jeden z drilů, který zahrnuje rušivou "interakci" druhé osoby.

Stacks Image 17125

I v taktických procedurách, např. při průchodu dveřmi vyučuje Jim některé svoje zajímavé techniky.

Stacks Image 17117

Specifické techniky střelby na blízkou vzdálenost na více cílů.

Stacks Image 17133

JW v průběhu vysvětlování tématu střelby na velmi blízkou vzdálenost.

Stacks Image 17191
Stacks Image 17202
Stacks Image 17194
Stacks Image 17210

Drily pro dvojici osob, použitelné např. při postupu na útočníka za krytem, jsme vyzkoušeli s krátkými i dlouhými zbraněmi.

Stacks Image 17258
Stacks Image 17256
Stacks Image 17261
Stacks Image 17263

Jedna z Jimových zajímavých demostrací, při které jsme se zabývali účinky (a využitím) tlaků plynů na útočníka - např. v souvislosti s kontaktí střelbou nebo odebíráním zbraně.

Stacks Image 17333

Připravili jsme i výběr různých druhů dlouhých i krátkých zbraní, ke kterým nám JW řekl svoje postřehy, specifické rady atp.

Stacks Image 17337

Z dlouhých zbraní se Jimovi líbilo vyzkoušet BT MP9 ráže 9mm Luger.

Stacks Image 17342

Některé zbraně byly pro něj nové a rád si je i prakticky vyzkoušel, např. CZ P-09.

Stacks Image 17346

V rámci tohoto kurzu si JW i poprvé zastřílel s Sa58.

Stacks Image 17388
Stacks Image 17393

Základem tématu "Bodyguard Defensive Tactics" byly různé reakce ochránce na ohrožení chráněné osoby, způsoby jejího krytí a evakuace.

Stacks Image 17463

Reakce dvou ochránců na útok na chráněnou osobu v rámci jednoho z mikroscénářů.

Stacks Image 17467

Krytí zraněné chráněné osoby (ležící na zemi a neschopné pohybu) jedním ochráncem.

Stacks Image 17472

V obsahu kurzu jsou i praktické nácviky řešení některých druhů specifických ohrožení - jako je např. útok chemikálií (žíravinou).

Stacks Image 17476

Modelová situace - reakce týmu ochránců na útok granátem a krytí chráněné osoby vlastním tělem.

Stacks Image 17504
Stacks Image 17507

Vysvětlování a trénink fungování s jedním a dvěma automobily - nasedání, vysedání a reakce na útok.

Stacks Image 17541
Stacks Image 17552
Stacks Image 17544
Stacks Image 17560

V kurzu "Crime Survival" se vyučují techniky neozbrojeného obránce proti útočníkovi s palnou zbraní resp. nožem, jako součást možného vývoje situace např. při přepadení.

Stacks Image 17608
Stacks Image 17613

Přínos modelových situací je závislý i na použití různých pomůcek. V tématice "Scenario Training", která se prolínala s kurzem "Crime Survival" jsme si mj. ukazovali, jak připravit namaskované zranění. Studentům, kteří mají v modelové situaci řešit velmi "opravdově" vypadající zranění (viz. foto), to výrazně pomáhá přiblížení realitě.

Stacks Image 16229

Co si budete pamatovat, pokud se stanete obětí trestného činu nebo účastníkem např. přepadení banky? Můžete následně svými informacemi výrazně pomoci pro dopadení pachatele. I této problematice se Jim Wagner zajímavým způsobem ve své výuce věnuje.

Stacks Image 17655
Stacks Image 17658

Příprava modelových situací není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo někomu zdát...O jejím správném efektu rozhoduje množství faktorů - správně poučení "herci" a smysluplný scénář jsou základem.

Stacks Image 17034

Aleš Vondráček a Martin Hradecký spolu s Jimem Wagnerem z Reality-Based Personal Protection.