sám sobě štítem!

Kdo je Gabe Suarez?
 • řadí se ke generaci amerických instruktorů, kteří ještě naplno čerpali v osmdesátých letech 20. století své „střelecké rozumy“ od „otců zakladatelů“ moderních střeleckých a bojových stylů, jako byl v jeho případě legendární Jeff Cooper ve výcvikovém středisku Old Gunsite

 • má za sebou patnáctileté působení v policejních složkách USA (South California)

 • při své službě vystřídal řadů různých druhů činností, od hlídkové služby v uniformě na ulici, člena jednotky SWAT a odstřelovačů nebo fungoval v utajení jako agent protigangového a protidrogového útvaru

 • za roky své služby absolvoval desítky přestřelek a jeho osobní zkušenosti, které se později promítali do jeho výcviků jsou z evropského hlediska nepředstavitelné a obrovské

 • byl jedním z prvních, který využíval při výuce techniky vycházející z reality (Reality Based) a také systém Force on Force

 • jeho společnost Suarez International byla založena v roce 2000 se sídlem v Prescottu v Arizoně a v současné době působí nejen v USA, ale i např. v Kostarice, Španělsku, Itálii atd.

 • specializuje se mj. na výcvik se zbraněmi bývalého východního bloku (Kalašnikov, Saiga...)

 • autor řady knih a výukových DVD, např. Tactical Pistol, Tactical Shotgun, Tactical Rifle, Combat Perspective, Tactical Advantage, Kalashnikov Rifle Gunfighting, Vehicle Gunfighting atd.

 • prvním státem východní Evropy, ve kterém pořádal výcviky bylo v roce 2009 Slovensko a Česká republika je teprve druhým státem

 • Gabe se také mnoho let věnoval bojovým uměním. V roce 1970 začal studovat Kyukushin karate, kterému se posléze věnoval 13 let a dosáhl třetího danu. Časem cvičil také Muay thai, Silat, Hapkido, Ju jitsu a západní boj s nožem. Věnoval se i filipínskému kali, západnímu boxu, tantojutsu a Krav Maga.

 • Gabe Suarez bez nadsázky patří mezi nejvýraznější instruktorské osobnosti nejen v USA

SUAREZ INTERNATIONAL (USA)