sám sobě štítem!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na kurz Akademie Aegis


Obě části lze absolvovat přímo za sebou (3+2 dny) nebo odděleně - tj. nejdříve základ a v budoucnu případně nadstavbu resp. dřívější absolventi základní části mohou nyní na nadstavbu. Samostatně jen část pro dlouhé zbraně absolvovat nelze.

Instruktorský kurz HLAVNÍ ČÁST 4-6.12.2017
Instruktorský kurz NADSTAVBA 7-8.12.2017
Instruktorský kurz KOMPLET 4-8.12.2017

*před odesláním zkontrolujte, že jste zadali svůj platný email