sám sobě štítem!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na kurz Akademie Aegis


Obě části lze absolvovat přímo za sebou (3+2 dny) nebo odděleně - tj. nejdříve základ a v budoucnu případně nadstavbu resp. dřívější absolventi základní části mohou nyní na nadstavbu. Samostatně jen část pro dlouhé zbraně absolvovat nelze.

Instruktorský kurz HLAVNÍ ČÁST 3-5.12.2018
Instruktorský kurz NADSTAVBA 6-7.12.2018
Instruktorský kurz KOMPLET 3-7.12.2018

*před odesláním zkontrolujte, že jste zadali svůj platný email