sám sobě štítem!

Na výcviku s izraelským instruktorem - AVI NARDIA a jeho střelecký systém

Avi Nardia je světově uznávaný expert na boj zblízka a také jeden z hlavních představitelů systému KAPAP COMBATIVES. Sloužil nejen v izraelské armádě, ale také u izraelské policie a pohraniční policie. V IDF/Izraelských obranných sílách působil jako důstojník u elitních jednotek komandos (vedl své muže například proti libanonské armádě) a později dosáhl hodnosti majora u obranného zpravodajství. V rámci působení u pohraniční policie tak Avi několik let sloužil u speciální protiteroristické jednotky YAMAM, i zde po nějaké době vykonával pozici instruktora. Svou kariéru ukončil na prestižní izraelské policejní akademii jako instruktor specialista.
V současné době má svou soukromou
výcvikovou akademii a učí civilisty i členy ozbrojených sborů téměř po celém světě.

V roce 2011 navštívil Avi Nardia Českou republiku dvakrát a vždy přijel na osobní pozvání pana Václava Ročně. Poprvé v květnu, kdy zde vedl kurz zaměřený na celkové seznámení a průřez systémem Kapap Combatives (boj zblízka, obrana proti střelným a chladným zbraním, boj s nožem, obrana proti více útočníkům, vyváděcí a zatýkací techniky, boj na zemi, ochrana V.I.P. a combat condition). Podruhé v prosinci, kdy byl jeho několikadenní kurz Kapap Combatives prioritně určen pro členy ozbrojených složek a byl doplněn o seminář zaměřený na bojovou střelbu.

Střelecký seminář se konal na střelnici Střelecký servis – Rajská Zahrada v Praze a účastnili se ho mimo jiné i příslušníci specializovaných útvarů armády a policie. Začátek semináře byl věnován samozřejmě bezpečnosti a pravidlům bezpečné manipulace. Avi velmi otevřeně porovnával tradiční izraelský způsob střelby s modernější variantou. To, co sám Avi Nardia vyučuje v rámci bojové střelby, se jeho slovy nazývá „modifikovaný styl izraelské střelby“.
Účastníky semináře dále seznámil se základními technikami, jako např. držením zbraně, postoj, technika ukázání na cíl, specifická pohotovostní pozice nebo doporučené taktické „vykrajování“ místností. V rámci praxe jsme nejdříve prováděli některé specifické drily na sucho a přidávali i souvislosti s bojem zblízka (odstrčení útočníka v kontaktní vzdálenosti, obrana pro útočníkovi s nožem, atp.). Probrali se závady na zbrani i různé druhy přebití.

Následovala střelba po zátěži i při zátěži. Zde byl jasný cíl - dostat jednotlivé střelce pod stres. Trénovala se také přiměřená agresivita při „průchodu“ davem.
Poslední vyučovanou částí byl blok určený na použití dlouhé zbraně.

Velký blok byl věnovaný osobní ochraně. Krytí a evakuace v jednom strážci, ale i v několika členných týmech. Některé jednoduché modelové situace byly určené pro dvou členné týmy, které při vzájemném krytí palbou postupovaly vpřed. Hojně se zde využívalo různých krytů.

Po skončení semináře měl Avi možnost vyzkoušet si i samonabíjecí pušku PAR Mk3, vyráběnou firmou PROARMS ARMORY v České republice. S touto zbraní byl velmi spokojen.

S Avim jsem měl možnost cvičit na obou seminářích a musím konstatovat, že již od první minuty ho vnímáte nejen jako výborného instruktora a praktika, ale také jako velmi charismatického člověka s přirozenou autoritou. Avi Nardia vyučuje velmi jednoduchý, praktický a efektivní střelecký styl, který je velmi podobný systému Aegis. Jsem velmi rád, že jsem znovu mohl čerpat zajímavé zkušenosti od tohoto profesionála.