sám sobě štítem!

SPARTAN TACTICAL "V.I.P. Protection – High Risk Vehicle Operations", další kurz v ČR vedený Jimem Smithem

V listopadu 2011 navštívil Českou republiku znovu (již počtvrté) Jim Smith – majitel a hlavní instruktor amerického výcvikového centra Spartan Tactical.
Tento bývalý člen speciální armádní jednotky Delta Force přijel opět na osobní pozvání Akademie Aegis, aby zde vedl výcvik, tentokrát zaměřený na problematiku výkonu osobní ochrany ve vysoce rizikovém prostředí s důrazem na přepravu v automobilech.

U tohoto specifického pokročilého kurzu se počítalo s tím, že všichni účastníci jsou již na velmi vysoké úrovni ohledně bezpečné manipulace se zbraněmi a i jejich střelecké dovednosti a týmová spolupráce je nadstandardní – proto byla, podobně jako na předchozím kurzu CQB, účast nabídnuta pouze vybraným účastníkům, mj. členům policejní jednotky s profesním vztahem k tomuto tématu.

Kurz byl základně rozdělen na teoretickou část v učebně (přednášky formou názorných prezentací) a na praktickou část na střelnici (takticko-střelecká příprav a komplexní modelové situace a scénáře).
V rámci teoretických přednášek jsme byli seznámeni s organizací ochranných týmů, celkovým plánováním operace ochrany klienta a základními i pokročilými formacemi ochránců v různých prostředích. Například při doprovodu V.I.P. na schodech nebo ve výtahu, při veřejném proslovu (tiskové konferenci), nastupování a vystupování z/do vozidla atp. Vysvětleny byly i principy a konkrétní techniky obranné jízdy a další oblasti týkající se vozidla –, rozmístění ochránců ve vozidlech a vybavení jednotlivých vozidel, fungování v autokoloně při přesunu, reakce na možné druhy útoků a ohrožení atd.

V praktické části výcviku na střelnici se intenzivně trénovalo hlavně nastupování a vystupování z vozidla s rozmístěním strážců a samotný doprovod chráněné VIP. Cvičili jsme i správné reakce na léčku a doporučené taktické postupy při napadení střelbou. Nedílnou samozřejmostí byl nácvik evakuace chráněné osoby. Zaobírali jsme se několika modelovými nácviky, které se týkaly krizových situací většinou velmi podobných těm z dnešního Iráku či Afghánistánu, kde jde o vedení povstaleckého (gerilového) boje proti spojeneckým silám či soukromým agenturám.

Základní scénář těchto situací byl postaven na úkolu ochranného týmu dopravit a doprovodit VIP na místo určení a přitom někdy během této činnosti došlo k napadení nepřátelskými ozbrojenci. Reakce ochranného týmu byla zaujmout obranné pozice a opětovat palbu tak, aby člen týmu určený k těsné ochraně VIP mohl chráněnou osobu co nejrychleji evakuovat do bezpečnější zóny.
Primárním cílem ochranného týmu obecně je samozřejmě ochrana VIP, jde tedy o to, aby tým co nejrychleji přerušil kontakt (palbu), eventuálně nasednul do vozidel a provedl celkovou evakuaci chráněné osoby do bezpečí. Nacvičovala se i situace, kdy se musel pod palbou evakuovat těžce raněný člen týmu.
Při nácviku jiné situace část týmu kryla své kolegy přímo střelbou z automobilu, ti jakmile se dostali ven, kryli palbou své spolubojovníky, kteří se snažili co nejrychleji se dostat z tohoto „lapače střel“. Vše se mnohokráte „sušilo“ a následně trénovalo s ostrou municí a to i v několika týmech najednou.

Výcvik s Jimem je vždycky přínosný a nebylo tomu jinak ani v tomto případě. Získávat nové zkušenosti a informace je potřeba stále a ideálně právě od takových lidí, jako je Jim Smith. Kontakt a spolupráce Akademie Aegis se Spartan Tactical pokračuje a těšíme se na další výcvik...