sám sobě štítem!

Kurz CQB Spartan Tactical pro Akademii Aegis

Když jsme v roce 2010 navázali kontakt s Jimem Smithem, majitelem výcvikové firmy Spartan Tactical a realizovali první výcvik, ani jsme nepředpokládali (i když doufali…), že to časem přinese další pokračování a navázání spolupráce.
Už jen samotné setkání s Jimem, bývalým členem elitní jednotky speciálních sil armády USA Delta Force a veteránem z bojů v somálském Mogadišu, by mnohým stačilo a vážili by si toho. A když je tento člověk zároveň výborný instruktor, který umí připravit kvalitní kurz a ukázat vám bez tajností to, co se sám kdysi naučil a často používal? Pak se jedná o výjimečnou zkušenost s velkým přínosem, kterou si zapamatujete napořád.

Od prvního setkání v září 2010 jsme se s Jimem znovu viděli už několikrát a také proběhl na jaře 2011 další výcvik. Tentokrát jsme zvolili kurz zaměřený na
týmovou taktiku CQB, tedy téma, ke kterému má Jim opět velmi blízko a ve kterém je špičkový odborník.
Příprava kurzu a jeho organizační zajištění nebylo jednoduché, protože jsme chtěli, aby složení skupiny účastníků, prostory, ve kterých se bude cvičit a potřebné vybavení dávalo co nejlepší předpoklad pro maximální efekt kurzu. Výcviku se proto zůčastnila jen malá skupina složená kromě instruktorů Akademie Aegis a několika lidí se zkušenostmi bezpečnostních pracovníků z “horkých oblastí” převážně z aktivních příslušníků policejních a armádních specializovaných útvarů, kteří mají téma kurzu “v popisu práce”.

Kurz nám představil (a my trénovali) taktiku fungování malých i větších týmů v podmínkách rizikových zásahů v budovách a městské zástavbě, která je standardem v Delta Force a je podřízena okolnostem, ve kterých tato jednotka při tomto typu činnosti nejčastěji působí – tedy vysoké riziko, nepřátelské prostředí, dobře vyzbrojení protivníci atd.
Obsahem výcviku byly způsoby prohledávání prostoru, vyhledávání a eliminace protivníků ve dvojici, trojici a čtveřici resp. v několika vícečlenných týmech, se vším, co k tomu patří, tedy i plánování, komunikace v týmu a koordinace skupin.
Od základního metodického vysvětlení “jak na” typické stavební prvky, tj. dveře, chodby, rohy, schody se postupně posouvalo ke složitějším věcem a kombinacím, řešením nestandardních a nouzových situací (např. zraněný člen týmu nebo objevení nástražných výbušných systémů) až po komplexní modelové situace a scénáře. To vše v mnoha variantách za světla i za tmy, pomalu a potichu nebo dynamicky, s dlouhými I krátkými zbraněmi…

Hodnocení kurzu je jednoduché – byl skvělý! Přínos měl jak pro zkušené bojovníky, pro které jsou zásahy v týmu proti nebezpečným pachatelům náplní jejich práce, tak pro ostatní, kteří spíše trénují pro odlišné podmínky použití zbraně v krizové situaci. Každý si z toho vzal, co potřeboval a všichni mají novou cennou a zajímavou zkušenost z výcviku pod vedením opravdového profesionála, který to rozhodně nezná jen z knížek…

Jak jsme z minulých výcviků zvyklí, Jim při výuce výborně kombinuje teorii a praktické cvičení a ukazuje, že je nejen bojovník s bohatými zkušenostmi, ale i skvělý učitel. Samozřejmě, kdykoli je schopen cokoli předvést
Základní jednotkou pro CQB je dvojice, proto se tomu na začátku dávala priorita
Dlouhé i krátké zbraně, pomalu precizně nebo dynamicky...
...taktika vstupů do místností a překonávání stavebních prvků - za světla i za tmy se svítilnami
Pro nácvik se používaly výcvikové objekty s rozsáhlými prostorami několikapatrových budovov, včetně jejich okolí
Obrovským přínosem bylo možnost používat dlouhé i krátké zbraně systému FX Simunition (reálné zbraně resp. adaptéry umožňující střílet značkovací střely) a díky tomu posunout realističnost výcviku v modelových situacích na maximální možnou úroveň. Také jsme důkladně otestovali při nácviku naší cvičnou pistoli Glock
Od základních postupů ve dvojici a čtveřici na jednotlivých klíčových místech (dveře, rohy, chodby, schody atd.) se postupně přecházelo ke složitějším kombinacím, nestandardním situacím až po činnost několika týmů v celé budově o více patrech