sám sobě štítem!

První kurz v roce 2012 – střelecký výcvik pro Městskou policii Kojetín


Výcvikový rok 2012 pro nás začal dříve, než bývalo v minulých letech obvyklé. Už první týden v lednu jsme vyjeli na Moravu vést kurz pro
Městskou policii Kojetín. Skupinu tvořila kompletní sestava strážníků této MP a další pozvaní hosté z MP Zlín (z Útvaru operativního zásahu ROJ) a Armády ČR (z nichž někteří bezprostředně poté odjížděli na zahraniční misi).

Městská policie Kojetín je sice malá jednotka, ale vedená lidmi s rozumnými názory a zdá se, že i dobrým “tahem na branku”. Ve výzbroji postupně nahrazují staré revolvery pistolemi Glock 17 a potřebnou pozornost věnují i výcviku – se zbraní i donucovacími prostředky (instruktor této MP mj. absolvoval v listopadu 2011 náš
instruktorský kurz). Výbava – opasky, pouzdra atp. je většinou zn. Mars, teleskopické obušky zn. ESP.

Výcvik tohoto typu připravujeme stejně pečlivě jako kurzy pro specializované útvary, protože právě strážníci a policisté z “první linie” jsou ti, kteří se nejčastěji budou muset vyrovnat s krizovou situací jako první na místě. Bez přesily, bez výkonných zbraní, bez balistické ochrany…I běžná denní rutina se může ve vteřině změnit na boj o život. Proto je výcvik pro “obyčejného” policistu stejně důležitý jako pro člena elitní jednotky.

Samozřejmě, že je obsah výcviku tak různý, jak jsou různé potřeby a rozsah činnosti té které skupiny, jednotky nebo útvaru. Podobně koncipovaný výcvik, jako byl tento, se zaměřuje hlavně na předání a co nejlepší naučení základů, vysvětlení principů (většinou také změn v bezpečnostních standardech) a “nastartování” nového směru v dalším výcviku. Ale stejně tak, jako se snažíme naučit něco ruce a tělo, jde nám i o stejně důležité “naladění hlavy”, bez které to nebude mít správný efekt.

Jedná se tedy o jakýsi úvodní kurz do systému Aegis upravený pro ozbrojené složky, který, podobně jako kurz
K1 “Základy obranné střelby” má fungovat jako první krok k dalším oblastem výcviku, ale zároveň i sám o sobě předává to nejpodstatnější, co je potřeba a co je i základem funkčních střeleckých dovedností.

Tento kurz, i přes nepřízeň počasí, probíhal nad očekávání dobře a věříme, že bude mít svůj efekt i v budoucnu a přispěl ke zlepšení střeleckého výcviku strážníků v Kojetíně. Zároveň jsme rádi, že se o tento typ výcviku zvyšuje zájem právě u městských a obecních policií a těšíme se na další kurzy v jiných městěch.

Základní kurz není v našem pojetí totéž co začátečnický kurz. I zkušenějším střelcům nabízí nové poznatky, techniky a náhledy na různé problematiky služebního/obranného použití zbraně a jejich integraci do systému služební přípravy příslušníka ozbrojené složky.
Počasí komfortu výcviku vždycky nepřeje... o to více např. prověří vybavení a (byť neplánovaně a v základním kurzu nepříliš chtěně) také techniky ovládání zbraně ve ztížených podmínkách (např. manipulace se závěrem, ovládacími prvky atp.)
Nejen na tom CO (se vyučuje), ale i JAK (se vyučuje), záleží, jestli má absolvovaný výcvik pro účastníka přínos a efekt do budoucnosti. To předpokládá vysvětlování - předvádění - pochopení - zkoušení a fixování jednotlivých technik a průběžnou zpětnou vazbu při jejich aplikaci.
Ve všech našich kurzech má své místo i teorie a ukázky vybavení podle zaměření kurzu. V tomto se zaměřujeme na služební vybavení a výstroj, donucovací prostředky a další užitečné pomůcky vč. například vybavení pro první pomoc.