sám sobě štítem!

Simunition Scenario Instructor and Safety Certification Course - na výcviku v Irsku

text: Akademie Aegis
foto: A.Vondráček, M.Hradecký

Stacks Image 4590

Na konci října 2014 jsme měli možnost projít instruktorským kurzem z programu známého kanadského výrobce výcvikového systému SIMUNITION (Simunition je obchodní značka firmy General Dynamics - Ordnance and Tactical Systems Canada Inc.).
Asi nejznámějším produktem Simunition je “značkovací” munice FX, která je (ve speciálních zbraních nebo konverzích ostrých krátkých a dlouhých zbraní) používaná v modelových situacích a tréninku tzv.force-on-force. Tedy umožnuje interaktivní realistický a přitom bezpečný výcvik, při kterém mohou účastníci používat zbraně s FX střelivem stejným způsobem jako ve skutečné situaci (zejména rozhodovací proces střílet/nestřílet v reakci na jednání konkrétní osoby-figuranta). Systém FX Simunition je v současné době standardem využívaným téměř ve všech ozbrojených složkách v České republice.

Kurz „
Simunition Scenario Instructor and Safety Certification Course”. se konal v Irsku a Simunition ho pořádal ve spolupráci s místním distributorem (Daniel Technologies) a irskou národní policií Garda Síochána. To mělo velký přínos, protože jsme využívali zázemí hlavího výcvikového zařízení irské policie Garda Gollege v Templemore, tj. ubytování, učebny a také prostory pro taktický nácvik mimo areál školy (více o Garda Gollege v samostatném fotoalbu na FB).
Tento výběrový kurz je standardně určen příslušníkům ozbrojených sborů, ale díky naší dlouhodobé výcvikové činnosti pro tyto složky v ČR nám byla vedením firmy udělena výjimka. V tomto konkrétním kurzu jsme byli součástí mezinárodní, zhruba dvacetičlenné skupiny složené z příslušníků policie, armády, námořnictva a dalších jednotek z Řecka (mj. z policejní protiteroristické jednotky EKAM), Velké Británie, Finska, Slovinska a ČR (spolu s námi tvořili “českou” skupinu mj. i dva instruktoři armádní elitní 601.skss)

Kurz vedl americký instruktor William Sandman, který má za sebou mj. 22 let u SWAT teamu v Miami. Bill vede už několik let divizi Simunition International Training, a jezdí po světě školit ozbrojené složky. Nejen, že má osobní reálné zkušenosti ze zákroků, ale i jako učitel má bohatou a různorodou praxi. Proto bylo pro nás cenné vstřebávat jak obsah kurzu, tak jsme si všímali i jak učí, jak pracuje s lidmi, řídí výuku atp.. S Billem jsme se poprvé nesetkali až v Irsku, ale už před několika měsíci na prezentační akci
Multidemo v ČR.

Stacks Image 17114
Zbraně upravené pro použití značkovacího střeliva FX Simunition - revolver S&W, pistole Sig Sauer, samopal B&T
Stacks Image 17125
Na kurzu jsme jako hlavní zbraň používali pistole Sig Sauer P226 pro náboje 9mm FX
Stacks Image 17117
Originální ochranné pomůcky Simunition, v této kombinaci tvoří základní nezbytnou ochranu - obličeje a hlavy, krku a rozkroku.
Stacks Image 17133
Detail hlavně pro značkovací munici 9mm FX a CQT z pistole Sig Sauer P226
Stacks Image 17403
A.Vondráček a M.Hradecký z Akademie Aegis na kurzu „Simunition Scenario Instructor and Safety Certification Course” - Irsko, říjen 2014

Výcvik se obsahově zaměřoval na dvě části - na podrobné poznání výcvikových pomůcek zn. Simunition (tj. střelivo řady FX, CQT, Securiblank, různé konverzní sady a zbraně, systém ochranných pomůcek) – a na to, jak připravovat a realizovat modelové situace resp. jak zvyšovat efektivitu střelecko-taktického výcviku s využitím výrobků Simunition. Se zbraněmi a střelivem FX jsme se setkali už dříve a v rámci některých výcviků je i používáme, ale bylo velice přínosné “nechat si nalejt” informace přímo od výrobce a člověka, který technicky i prakticky vše zná do posledního detailu (přirovnali bychom to k efektu zbrojířského kurzu Glock, který jsme před několika lety u výrobce v Rakousku absolvovali). Teď určitě známe celý systém Simunition lépe než před tím, navíc nám byly prezentovány (a používali jsme) např. nejnovější verze ochranných masek.
Pro nás byla nejzajímavější a nejpřínosnější část výcviku, při které se věnovalo modelovým situacím. Různé scénáře a mikroscénáře samozřejmě používáme na našich kurzech dlouhodobě a také jsme mj. před několika měsíci probírali toto téma s Jimem Wagnerem na výcviku “
Scenario Training”. Byli jsme proto zvědaví na pojetí od Simunitionu.
Objektivně musíme zhodnotit “systém Simunition” jako velmi propracovaný, funkční a přitom (při dodržení jasných pravidel) i maximálně bezpečný. Některé principy jsme rovnou přijali za vlastní a začínáme je praktikovat. Prošli jsme si nejprve základními scénáři, které se používají především pro demonstraci některých zákonitostí akce/reakce, práce s figuranty a osvojení si bezpečnostních zásad při výcviku používající FX zbraně a střelivo a další pomůcky. Ale nenechte se mýlit, i tohle bylo zajímavé a zpětně nahlíženo, mělo to velký smysl.
Jeden celý den jsme pak strávili ve výcvikovém prostoru irské policie na venkově, ve speciálním tréninkovém baráku. Tady se už trénovaly komplexnější modelové situace ve více lidech a především jsme se střídali v jednotlivých rolích – vedoucí výcviku (příprava a řízení modelové situace), figuranti v různých rolích (útočník, nezůčastněná osoba atp.) a “studentů”, tj. těch, pro které je situace určena a kteří se jejím scénářem testují.
Jako bonus jsme měli ojedinělou možnost se podrobně seznámit s výbavou a činností jednotky Armed Support Unit irské policie a jejím speciálně vybaveným autem.

Jednoduše shrnuto: zkušenost z kurzu Simunition v Irsku byla ve všech směrech skvělá! Její přínos se odrazí v mnoha aspektech naší práce a budeme na to rádi a dlouho vzpomínat.

Naše velké poděkování patří
Petru Dačevovi z MPI CZ (zástupce Simunition v ČR), díky němuž jsme dostali od vedení Simunitionu výjimku a mohli se kurzu vůbec zúčastnit. Petr byl s námi v Irsku také a mj. se ukázal jako skvělý figurant :-) Za výbornou organizaci kurzu, vč. jeho speciálního zakončení v Dublinu, si naše uznání a poděkování zaslouží Stephen Roe z Daniel Technologies.

Klíčovým mužem na svém místě byl i
Bill Sandman. Poznali jsme dalšího výborného učitele se specifickým stylem výuky, od kterého jsme rádi čerpali jeho zkušenosti a výcvikové know-how, ke kterému se budeme hrdě hlásit.

Stacks Image 17069
Stacks Image 17072
Stacks Image 17671
William Sandman, bývalý člen jednotky SWAT Miami, je hlavním instruktorem výcvikových programů Simunition
Stacks Image 17697
Stacks Image 17713
Jeden z výcvikových prostorů irské policie, využívaným na kurzu pro modelové situace
Stacks Image 17864
Stacks Image 17783
Stacks Image 17787
Stacks Image 17873
Stacks Image 17792
Stacks Image 17796
Momentky z některých modelových situací
Stacks Image 17518
Garda Training College – hlavní vzdělávací a tréninkové zařízení irské policie (Garda Síochána) ve městě Templemore, cca 150km jihozápadně od Dublinu. Svému účelu, tj. především základnímu výcviku policistů a řadě dalších stupňů vzdělání a výcviku slouží od roku 1964, nachází se ale v původním místě kasáren (McCan Barracs) založených už v roce 1809.
Stacks Image 17437
Stacks Image 17521
Policista v Irsku slouží standardně nezbrojený resp. bez palné zbraně, ozbrojené jsou jen některé jednotky, např. Regional Support Unit (Armed Support Unit), tříčlenné pohotovostní týmy patrolující ve speciálním autě v jednotlivých okresech. Potkali jsme s nimi a ukázali nám veškerou výzbroj a výbavu - chystáme o tom samostatný článek.
Stacks Image 17440
Závěr kurzu proběhl v Dublinu, v jednom z místních pivovarů, kde pro nás Stephen připravil pohoštění a ochutnávku irských piv...po dvou intenzivních dnech to bylo příjemné odlehčení a prohloubení přátelských vztahů s některými účastníky, které jsme tam navázali... v Irsku bylo fajn :-)
Stacks Image 17411
Spolu s instruktorem Simunition International Training, Williamem Sandmanem
Stacks Image 17385
Stacks Image 17391