sám sobě štítem!

Výcvik pro Zásahovou jednotku Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje


V závěru roku 2011 jsme navázali spolupráci s policejní
Zásahovou jednotkou Jihomoravského kraje, sídlící v Brně. Nejprve se dva její instruktoři zůčastnili našeho instruktorského kurzu a následně jsme na jejich požadavek připravili pro vybranou skupinu z této jednotky výcvikový kurz.

Kurz byl primárně tématicky
zaměřený na dlouhé zbraně a cílem bylo ukázat a podrobně vysvětlit koncept a metodiku Aegis pro tuto oblast. Věnovali jsme se jak ovládání a použití výkonnějších druhů zbraní z výzbroje zásahové jednotky v rážích 7,62x39 a 5,56x45 (Sa58 a HK G36) na delší vzdálenosti, tak i samopalům v ráži 9 mm Luger (různé verze HK MP5) a jejich specifikám použití vč. provázanosti s krátkými zbraněmi. Součástí kurzu bylo i několik teoretických bloků zabývajících se doplňky a modifikacemi dlouhých zbraní a seznámení s výcvikovými systémy, kterými jsme prošli a ze kterých vycházíme.

Bylo nám ctí tyto profesionály z brněnské ZJ trénovat a jsme rádi, že byli s výcvikem
spokojeni a že řadu z prvků naší metodiky, tréninkových postupů a konkrétních technik zavádějí do svého výcviku.
Musíme vysoce ocenit, v jaké atmosféře výcvik probíhal a dlouho jsme se nesetkali s takhle celkově dobře “naladěnou” a motivovanou skupinou. Těšíme se na další spolupráci.

Dlouhé zbraně na dlouhé vzdálenosti - základní techniky I.

Díky možnostem vojenské střelnice se dalo při výcviku využívat nejen klasické papírové terče, ale i dálkově ovládané kovové sklopné figury

Dlouhé zbraně na dlouhé vzdálenosti - základní techniky II.

Ukázaná platí...

Střelba s využitím krytu na dlouhé vzdálenosti - techniky s oporou

Střelecké techniky na velmi krátkou vzdálenost

Provázanost střelby s dalšími technikami a taktickými postupy, např. úderem zbraní

Reakce do všech směrů...

Různé varianty pohybu před střelbou a střelby za pohybu

Využití různých typů krytů, např. automobilu

Nestandardní a vynucené střelecké pozice