sám sobě štítem!

Kurz K8 - Týmová spolupráce
Stacks Image 1691

Instruktoři: M. Hradecký a A. Vondráček
Podmínky účasti: platný ZP, vlastní zbraň, absolvování K1, K2, K3
Délka kurzu: 1 den
Cena: 4000Kč/os.

Kurs „Týmová spolupráce“ je nejvyšší a nejnáročnější z kurzů, které pořádáme. Je určen pouze pro vybrané vyspělé střelce se 100% bezpečnostními návyky, kteří prošli kurzy K1, K2 a K3.
Kurs má dva hlavní cíle. Kromě základního tématu, tj. nácviku fungování dvojice v různých situacích a prostředích (prohledávání prostoru a pohyb v něm, překonávání dveří, rohů atd., řešení situace při napadení automobilu, týmové drily…) vede jeho absolvování ke zvyšování psychické odolnosti střelce pro řešení krizových situací.
Obsah je volen tak, aby byl přínosem nejen pro členy ozbrojených složek nebo osob působících v bezpečnostním resortu, ale ji velmi vhodný i pro civilní použití.
Prvotní inspirací nám byl kurz „Partner Tactics“ amerického výcvikového střediska
Tactical Defence Institute (se kterým máme z roku 2004 osobní zkušenost), ale v obsahu jsou zařazeny také prvky z dalších amerických systémů, kterými jsme prošli (zejména Spartan Tactical, Suarez International, Combat Focus Shooting a Jim Wagner Reality-Based Personal Protection).
Výcvik vždy vedou minimálně dva instruktoři. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti.
Stacks Image 1692
Stacks Image 1693

Místo konání:

 • různé střelnice v ČR - konkrétní místo u jednotlivých termínů, většina výcviků probíhá na střelnici Hrobčice

Obsah kurzu:

 • týmové drily – komunikace a koordinace více střelců při střelbě
 • bezpečnost při fungování ve dvojici/týmu
 • taktické postupy ve dvojici – krytí, pohyb
 • doporučené způsoby prohledávání prostoru, místností atp.
 • řešení modelových situací ve dvojici – automobil, ústup...
 • zvyšování psychické odolnosti v krizových situacích – rozhodovací schopnosti, střelba v blízkosti dalších osob...

Stacks Image 1694
Stacks Image 1695

Potřebné vybavení:

 • zbraň + min. dva zásobníky (jeden do zbraně, druhý náhradní)
 • minimálně 350 ks střeliva
 • pouzdro na zbraň a zásobník
 • vhodné oblečení pro skryté nošení (bunda, vesta) resp. pro různé počasí
 • vhodné obutí (otevřená střelnice)
 • ochrana zraku a sluchu (po dohodě možno zapůjčit)

Stacks Image 1696
Stacks Image 1697