sám sobě štítem!

Co znamená AEGIS ?


Spartský král Leonidás s aegisem na štítu dnes shlíží na místo posledního odporu svých spolubojovníků v Thermopylách... Alexander Veliký nosil stejný symbol na své hrudi, jak o tom svědčí slavná mozaika z Pompejí znázorňující ho v bitvě u Issu... v Olympii můžete vidět reálné, stejně zdobené, zbroje válečníků z Marathónu... Proč oni? A proč i o pár tisíc let později nosíme stejný znak a jméno my?

Původní význam řeckého pojmu „aigis“ (v latinské podobě právě „aegis“) je štít s hlavou Gorgony Medúsy, lemovaný hady. Přesně to slovo v překladu znamená „kozí kůže“ a podle jedné z verzí si takový štít vyrobil nejvyšší bůh Zeus ze své kojné kozy Amaltheie. Kožený štít se nosil buď přehozený přes ruku nebo kolem hrudi, v této podobě je i často zobrazována bohyně Athéna, Diova dcera.

S Athénou souvisí i pozdější význam a doložitelné souvislosti „aegisu“. Bájný Perseus, s pomocí zrcadlově lesklého štítu od bohyně Athény, přemohl a zabil Gorgonu Medúsu. Její vzhled a pohled byl prý tak strašný, že kdo na ni zpříma pohleděl, změnil se v kámen. Později její uřezanou hlavu daroval právě Athéně, která si ji připevnila na hrudní pancíř. Tolik praví pověsti. Historickou skutečností je ale fakt, že mnozí bojovníci reálných válek starověku symbolicky zdobili obrazem Medúsy své štíty a zbroj.

Slovo AEGIS v přeneseném smyslu tak dodnes znamená „ochranu“ nebo „záštitu“. Angličtina koneckonců zná slovní spojení „under the aegis“ znamenající „pod ochranou“.

V duchu zmíněné symboliky vám dnes Akademie AEGIS nabízí výcvikový systém dovedností a znalostí, které vám jednou můžou posloužit při obraně stejně jako kdysi štít v rukách řeckého nebo římského válečníka. Možná právě jen takový „štít“ bude mezi vámi a útočníkem…