sám sobě štítem!

Historie Akademie Aegis

Historie je důležitá, protože často jen s její znalostí dává přítomnost lepší smysl a výsledný obrázek je úplnější.

Stacks Image 377

Cesty a osudy Aleše Vondráčka a Martina Hradeckého se protnuly v roce 1998 na výcviku f. Skatach, který MH vedl a od toho momentu pokračují stejným směrem. Tenkrát si mladý a zapálený střelec našel zkušenějšího kolegu, od kterého se postupně mnohému naučil a který v něm objevil a rozvinul instruktorské schopnosti, aby se záhy stali rovnocennými partnery, kteří původní principy systému výcviku Skatach další roky rozvíjeli a zdokonalovali až do dnešní doby.

AV ve stejné době oslovila nová disciplína obranné střelby IDPA, která se v těch letech dostávala i do ČR. Spoluzaložil jeden z prvních klubů v rámci Asociace obranné střelby ČR a začal s tímto druhem střelby seznamovat české střelce a popularizovat ho. Brzy pro české IDPA získal i Martina, vydělili se z původního klubu a založili klub nový - AEGIS IDPA SHOOTING TEAM. Pod jeho hlavičkou se mezi roky 1999 a 2007 uspořádalo velké množství závodů na otevřených i krytých střelnicicích (Kladno, Benešov, Avim Praha, Chloumek...), včetně historicky prvního závodu tohoto typu v ČR za snížené viditelnosti a tmy se svítilnou v roce 2002 - Surefire IDPA Low light & Night Match. Stejně tak se pomáhalo ostatním organizátorům (z nichž někteří z tohoto čerpají i nyní pod hlavičkou jiné organizace), radou, pomocí i školením rozhodčích. Bohužel AOS ČR postupně zanikla na nedostatek aktivních členů.

Stacks Image 378

Ve střeleckém klubu se také začalo s prvními výcviky. Nejdříve pro kamarády a známé, ti o tom řekli dalším a postupně se zájem zvyšoval, informace pronikala k dalším a dalším střelcům...až se tomu dala podoba Akademie obranné střelby Aegis.

Od té doby čas a zkušenosti prověřovaly a formovaly podobu výcviků a rozsahu aktivit Aegisu a i když se postupně kurzy vyvíjeli, rozšiřovala se jejich nabídka atp., základní myšlenky zůstaly dodnes stejné. Založit fungování na kvalifikovaných instruktorech, kvalitním obsahu a metodice, neustrnout a neustále hledat nové zkušenosti, které budou obohacovat a posouvat efektivitu výcviku vpřed. Nebát se opustit původní postupy ve prospěch těch lepších a neustále hledat cestu jak učit věci lépe, jednodušeji, s vynaložením menšího úsilí, času, peněz... Vždy říkat nejen CO, ale i PROČ a razit heslo "Ukázaná platí!".To je nikdy nekončící proces, i když se postupně mění ze skoků na kroky, krůčky až k milimetrovým posunům. Nebylo by to možné i bez intenzivných kontaktů se zahraničními systémy a jejich instruktory.

Stacks Image 379

Díky Martinově specializaci související s jeho profesní minulostí se od roku 2007 rozšířilo spektrum nabízených výcviků i na oblast sebeobrany a boje zblízka, použití chladných zbraní (teleskop.obušek, nůž) a kurzy pro osobní strážce. To, spolu s dalším vývojem činnosti, vedlo ke změně/zkrácení názvu na Akademii Aegis používaného dodnes.

Od roku 2003 je Akademie Aegis pravidelně oslovována i ozbrojenými složkami ČR, pro které pořádá oficiální výcvikové kurzy a školení zaměřované na seznámení s metodikou Aegis a její předávání, jak formou skupinových kurzů, tak od roku 2009 i formou specifických seminářů pro instruktory.

Přeměna v efektivního bojovníka není běh na krátkou trať. Akademie Aegis nenabízí jedinou možnou cestu jak se takovým stát, ale cestu prověřenou, která vede k cíli...i když to není cesta lehká.

Stacks Image 380
Historie v datech:
1998 - první kontakt AV a MH
1999 - založení klubu obranné střelby Praetorian IDPA
1999 - počátek fungování Akademie obranné střelby Aegis
2000 - založení klubu Aegis IDPA Shooting Team
2002 - absolvování kurzu izraelské střelby I.S.S.P.
2003 - začátek oficiálních výcvikové činnosti pro ozbrojené složky ČR
2004 - absolvování dalšího kurzu izraleské střelby I.S.S.P.
2004 - absolvování kurzu Tactical Defence Institute, USA
2004 - začátek vývoje ledvinky Aegis
2007 - rozšíření výcvikových aktivit - změna názvu na Akademii Aegis
2007 - návrh a výroba limitované série zavíracího nože Lakas I
2008 - absolvování několika kurzů Combat Focus Shooting
2008 - získání instruktorské certifikace amerického střeleckého systému Combat Focus Shooting
2008 - návrh a výroba limitované série pevného nože Lakas II
2009 - zahájení pořádání instruktorských kurzů pro příslušníky ozbrojených složek
2009 - absolvování kurzů u Suarez International, USA
2009 - absolvování kurzu francouzského střeleckého systému NTTC
2009 - začátek používání vlastních výcvikových terčů "vzor Aegis"
2010 - absolvování kurzu u Spartan Tactical, USA
2010 - uvedení na trh ledvinky Aegis 3.generace a tréninkové zbraně Glock
2011 - absolvování pokročilého kurzu Spartan Tactical, USA
2011 - návrh, vývoj a začátek výroby nosiče zásobníků "chest rig Aegis"
2011 - absolvování kurzu "Tactical Rescue System-TCCC" u Czech Association of Combat Medics
2011 - absolvování dalšího pokročilého kurzu Spartan Tactical, USA