sám sobě štítem!

Zahraniční zkušenosti a zdroje metodiky

Nespokojit se s tím, co už umím a
pořád se rozvíjet a zdokonalovat – to by mohlo být jedno z hesel Aegis. I proto oba instruktoři hledali a hledají nové zkušenosti a kontakty ve světě, zvou si významné instruktorské osobnosti do ČR a účastní se kurzů pod jejich vedením.
Právě díky přísunu nových informací ze světa se osobitý „styl Aegis“ neustále vyvíjí nejen po technické stránce (nové funkční střelecké techniky atp.), ale i po stránce metodiky výuky.To je velmi důležité, protože vývoj se nezastavuje a pořád je možné (a nutné) se zlepšovat. To co stačilo před deseti nebo patnácti a více lety, dnes zkrátka nestačí.

I.S.S.P. - ISRAELI SPECIAL SECURITY PROJECTS (Izrael)

 • izraelská výcviková firma založená v roce 1993

 • původně trénovala pouze policejní a armádní jednotky, postupně začala své aktivity rozšiřovat i do soukromého sektoru - pořádá výcviky ve střelbě, boji z blízka Krav Maga, kurzy pro osobní strážce atd.

 • v současnosti má cca 70 instruktorů (bývalých členů IDF) a působí nejen v Izraeli, ale i v Evropě, Africe, USA a Jižní Americe

 • zakladatel a šéfinstruktor Ben David Dror

 • v ČR působí od roku 2002

TDI - TACTICAL DEFENSE INSTITUTE (USA)

 • výcvikové středisko v Ohio, USA

 • založeno v roce 1986 panem,Johnem Bennerem který je dodnes majitelem a hlavním instruktorem střelby, taktického výcviku a sebeobrany

 • od založení TDI trénoval tisíce členů policejních ozbrojených složek na okresní, státní i federální úrovni, zároveň s vojenskými jednotkami a s osobami z civilního sektoru

 • tým TDI instruktorů se rekrutuje převážně z členů policejních složek, z nichž mnozí jsou zařazeni do SWAT týmů u svých jednotek. Další členy svého týmu si JB vybírá z řad svých nejlepších studentů.

I.C.E. TRAINING COMPANY - COMBAT FOCUS SHOOTING (USA)

 • výcvikový systém Combat Focus Shooting (CFS) je v současnosti jedním z nejmodernějších způsobů přístupu ke střeleckému výcviku a jeho metodice

 • byl sestaven panem Robem Pincusem, s cílem vytvořit (pro výuku) jednodušší a (pro použití) účinnější systém boje se zbraní v krizové situaci, využívající přirozené reakce a fungování lidského těla v ohrožení

 • CFS se šíří do světa prostřednictvím certifikovaných instruktorů - v současnosti v USA cca 50 a v Evropě (Německo, Švýcarsko, Portugalsko, Velká Británie, ČR) dalších 11

 • Aleš Vondráček a Martin Hradecký jsou od roku 2008 certifikovanými instruktory CFS s oficiálním oprávněním tento systém dále vyučovat - jako jediní v ČR

NTTC - NOUVELE TECHNIQUE DE TIR DE COMBAT (Francie)

 • „evropská“ podoba stylu NTTC vychází z amerického systému vyučovaného Chuckem Taylorem (zakladatel a instruktor American Small Arms Academy)

 • výcvik v tomto stylu v devadesátých letech absolvovali příslušníci švýcarské armády a přenesli ho do Evropy.

 • kromě Švýcarska (které ho v roce 1995 oficiálně zavedlo do armády) se systém NTTC rozšířil např. v Belgii a Francii.

 • nás s NTTC pro pistoli-pušku-brokovnici seznámil francouzský instruktor Christian Goblas, který se podílel na jeho zavedení ve francouzské armádě

SUAREZ INTERNATIONAL (USA)

 • Gabriel Suarez (zakladatel výcvikové firmy Suarez International v roce 2000) patří v USA k instruktorským legendám

 • je přímým žákem Jefa Coopera, jednoho z „otců zakladatelů“ moderního způsobu bojového použití zbraní

 • výcviky jsou specifické svým obsahem a zejména stylem, jakým jsou vedeny

 • důraz klade na efektivní fungování se základními prostředky a "obyčejnými" zbraněmi a také na psychologicku přípravu na boj

 • patří k průkopníkům tréninkového systému "force on force"

SPARTAN TACTICAL (USA)

 • výcviková firma fungující v Texasu, USA od roku 2005

 • založena panem Jimem Smithem, bývalým příslušníkem speciálních sil armády USA (Delta Force) s dvacetiletou zkušeností

 • Jim mj. vytvořil nový koncept výcviku s dlouhými zbraněmi pro americkou armádu, který byl později zaveden jako standard v US Army

 • výcvikem pod jeho vedením prošly desítky vojenských jednotek z USA i zahraničí, např. 82. a 101.výs.divize, MARSOC, Rangers, skupiny ze Special Forces...

 • kurz pro Akademii Aegis v roce 2010 byl prvním civilním kurzem pořádaným mimo USA, další dva kurzy v ČR proběhly v r.2011

Jim Wagner REALITY-BASED PERSONAL PROTECTION (USA)

 • výcviková firma, která oficiálně zahájila svou činnosti v USA v roce 2003

 • RBPP provádí komplexní výcviky po celém světě - pro ozbrojené složky i civilisty - založené na "reality based" principech

 • hlavní osobou RBPP je pan Jim Wagner, dlouholetý člen policejních a armádních složek v USA

 • evropskou základnou RBPP je Německo (kde Jim spolupracuje s nožířskou firmou Böker), regionální zastoupení jsou v dalších cca 30 zemích světa

 • kurz pro Akademii Aegis a RBSD v roce 2011 byl prvním kurzem RBPP pořádaným ve východní Evropě