sám sobě štítem!

TACTICAL PEN, PROTECTION OTHERS a URBAN SURVIVAL
...další zajímavé kurzy Jima Wagnera

text a foto: Martin Hradecký

Stacks Image 2133

Na začátku června roku 2013 se konaly velice zajímavé a úzce specializované kurzy pod vedením amerického instruktora Jima Wagnera – zakladatele Reality Based Personal Protection (RBPP). Tyto kurzy byli pořádány v německém Solingenu a to v hlavním evropském sídle RBPP, které se nachází v prostorách firmy Böker. Spolu se svým tréninkovým kolegou Mariem Tachecim z Arnis & Balaraw fighting clubu jsme absolvovali tři kurzy – TACTICAL PEN, PROTECTION OTHERS a URBAN SURVIVAL.

Stacks Image 6643
Stacks Image 6646

Kdo je Jim Wagner a co je RBPP ?
J.Wagner je pokládán za jednoho z „otců zakladatelů“ konceptu tzv. Reality - Based výcviků a sebeobranných systémů. Základním principem je snaha o jednoduché, rychle naučitelné a v praxi použitelné řešení krizové situace vycházející ze skutečných podmínek reálného života. Jim se mnoho let věnoval tréninku různých bojových umění (karate, tae kwon do, jiu-jitsu, kali, escrima, jeet kune do, kickbox, box, savate…) a absolvoval i řadu seminářů v army combatives, kapap, ninjutsu, krav maga, hisardut, apd.
Kariéru v ozbrojených složkách začal Jim Wagner v roce 1988 jako dozorce ve věznici, v roce 1990 nastoupil na policejní oddělení v Costa Mesa, kde zpočátku působil jako pochůzkář a člen hlídkové služby, časem získal místo u speciální zásahové jednotky SWAT, kde několik let aktivně sloužil. Následující Jimovo pracovní působení bylo v policejním sboru Orange County Sheriffs Department, kde fungoval coby velitel týmu osobních ochránců (Dignitary protection unit team leader).
Po 11.září 2001 nastoupil jako Federal Air Marshal – ozbrojený doprovodce v letadlech a toto bylo jeho poslední oficiální pracovní nasazení u ozbrojených složek. V současné době je veden jako rezervista u Vojenské policie.
Po odchodu do civilu v roce 2003 založil vlastní společnost
Jim Wagner – Reality-Based Personal Protection a od tohoto momentu začal učit nejen členy různých ozbrojených sborů, ale ve velké míře i civilisty. Evropskou základnou RBPP je Německo (kde Jim spolupracuje s nožířskou firmou Böker) a regionální zastoupení jsou v dalších cca 30 zemích světa.

Můj první osobní kontakt s Jimem Wagnerem byl v roce 2008 a to na mezinárodním veletrhu zbraní, doplňků a outdoor vybavení IWA v německém Norimberku. Zúčastnil jsem se tehdy jeho velmi zajímavé přednášky týkající se preventivních opatření v boji proti terorismu. Koncept výuky Jima Wagnera jsem samozřejmě „okrajově“ znal z jeho výukových videokazet, dvd a knih, ale přímo jeho některé
kurzy jsem absolvoval až v roce 2011. V tomtéž roce se nám podařilo pozvat osobně Jima Wagnera do ČR, kde vedl pro vybranou skupinu velice specifický výcvik. Letos (v roce 2013) jsem absolvoval dalších několik kurzů z nabídky RBPP.

Stacks Image 7478

Prvním tímto kurzem byl TACTICAL POCKET STICK & TACTICAL PEN, který je prioritně zaměřen na bojové použití tzv. taktického pera. V tomto kurzu je dále také využíván kobutan, jawara či některé techniky s nožem v reversním úchopu. Určitá část je věnována i improvizovaným zbraním spadající do této oblasti. Vyučovány byly nejen různé druhy nošení, úchopů a úderů, ale i krytů či využitelnost řady tlakových bodů. Součástí výcviku byly i modelové situace a to od těch jednodušších až po ty složitější. Pracovalo se například se změnou intenzity světla, nebo obránce „fungoval“ proti více útočníkům.
Samozřejmostí byla část zaměřená na teoretickou přípravu - probírán byl např. cyklus konfliktu, tzv. žebřík použití síly i téma legálně ospravedlněné sebeobrany. Specifický blok tohoto kurzu byl věnován i taktické svítilně či obrannému spreji.

Stacks Image 6821
Stacks Image 7473
Stacks Image 7476
Stacks Image 7520

Dalším kurzem byl PROTECTING OTHERS neboli ochrana ostatních. Základní koncept tohoto kurzu se skládal z kombinace profesionálních technik osobních strážců – bodyguardů a tréninkových metod Reality-Based self defense. Tento kurz není prioritně určen pouze pro bodyguardy, ale i pro běžné civilisty, kteří chtějí umět například ochránit svou rodinu, přátele, spolupracovníky či kohokoliv jiného. V rámci teorie byli účastníci seznamováni s různými druhy hrozeb, typologií útoků a útočníků, vhodným vybavením či ochranou soukromých informací.
V praktické části se začínalo jednoduchými drily ochrany a evakuace z místa incidentu. Pokračovalo se menšími i většími scénáři, které se vždy zaměřovali na určitý druh napadení/hrozby. Byla probírána např. ochrana proti obtěžování bláznem, útok s použitím nože, krátké palné zbraně či chemické látky. Specialitkou byl teroristický útok s využitím granátu. Probírali jsme i únos a proti-únosová opatření.

Stacks Image 7524
Stacks Image 7527
Stacks Image 7518

Posledním absolvovaným kurzem byl URBAN SURVIVAL. Tento kurz je v oblasti sebeobrany a bojových umění opravdu výjimečný. Hlavním cílem tohoto kurzu je připravit studenty na přírodní či člověkem způsobené katastrofy. Při většině takovýchto situací (zemětřesení, tornáda, války, občanské nepokoje, tsunami, povodně, teroristické činy,…) jde o velmi razantní změnu životního stylu i hodnot během velmi krátké chvíle.
Při samotném výcviku jsme se věnovali například vyhledávání a záchraně přeživších pod troskami domů, mnoha druhům transportu zraněných, nebo doporučeným postupům při rozebírání či odstraňování napadaných sutin. Samozřejmostí byly i základy poskytování první pomoci.
Dalším velkým blokem byly techniky přežití aplikované do městské zástavby. Jednalo se např. o najití úkrytu – zhotovení přístřešku, několika variant rozdělávání ohně, získání vody a její filtrace, atp. Dále jakým způsobem si opatřit/ulovit potravu a jak ji upravit. Zaobírali jsme se také i únikovým plánem, vytvoření tzv. Bezpečné místnosti a i různými systémy signalizace. Naprosto excelentní byla rozsáhlá modelová situace, která imitovala vybuchlou bombu v metru. Tma, kouř, spadané elektrické dráty, krev, části roztrhaných lidských těl, zhroucené pilíře, sutiny a mezi tím někdo přeživší kdo potřebuje okamžitou pomoc. Tak i o tom byl kurz URBAN SURVIVAL.

Stacks Image 7461
Stacks Image 7441
Stacks Image 7455
Stacks Image 7445
Stacks Image 7457
Stacks Image 7443
Stacks Image 7489
Stacks Image 7507
Stacks Image 7509

Jim Wagner mne znovu přesvědčil, že patří mezi naprostou špičku v oblasti „Reality based“ tréninku. Některé jeho metodické postupy a nápady, bez nadsázky, opravdu předběhly svoji dobu.

Stacks Image 7421