sám sobě štítem!

zajímavá výstava "Arma Diaboli" v Národním muzeu v Praze

arma_blog

Do konce června letošního roku je prodloužena výstava Arma Diaboli v současném výstavním prostoru Národního muzea, a to v budově bývalého Federálního shromáždění (později Rádia Svobodná Evropa) u Václavského náměstí.
Tato výstava je specificky zaměřena na kuše a vše s tím související. Návštěvníci mohou shlédnout nejenom různé druhy kuší, ale i dalšího vybavení střelců z těchto zbraní. Jsou to především háky a hevery k napínání kuší, různé varianty šípů a hrotů, části ochranné zbroje – přilbice, drátěné košile nebo prošívanice. Dále pak osobní zbraně – meče a tesáky či speciální štíty zvané pavézy. Určitou zajímavostí jsou tzv. „protipancéřové“ hroty šípů, které se používaly ve středověku, a to hlavně v boji proti těžké jízdě. Výstava je také vhodně tématicky doplněna velkými panely s texty s mnoha dobovými vyobrazeními.
fotogalerie na FB

AEGIS BLOG