sám sobě štítem!

výcvikové kurzy pro BIS

bis_1_fb

Na konci dubna proběhl první ze série plánovaných oficiálních výcviků pro instruktory střelecko-taktické přípravy Bezpečnostní informační služby (vnitřní zpravodajská služba ČR).
Už v minulém roce absolvovali někteří z nich náš Instruktorský kurz a v návaznosti na něj je obsahem dalších výcviků komplexní seznámení s metodikou Aegis, individuální zdokonalování střeleckých dovedností a další témata dle specifických potřeb této složky.

AEGIS BLOG