sám sobě štítem!

ochranné pomůcky při střelbě nenosí jen idiot...

zranění_blog

Nepoužívat při střelbě resp. při pobytu na střelnici ochranné pomůcky není znakem “tvrďáctví”, ale naprosté hlouposti a nebo (v lepším případě) “jen” neinformovanosti a podceňování rizika.
Za těch mnoho let, co se v rámci práce, sportu atp. vyskytujeme na střelnicích, jsme viděli spoustu zranění, kdy střelec dostal zásah odraženou střelou nebo střepinou z pláště střely, případně i nábojnicí vyhozenou ze zbraně…a mnohdy se zdálo, že to i odporovalo fyzikálním zákonům. A vůbec neplatí, že by se např. ochranné brýle měly používat jen při střelbě na kovové terče!
Představte si, že by člověk na fotce nedostal onen zásah střepinou do tváře, ale do oka nechráněného brýlemi… Potřebuje to další komentář? Mimochodem, i k tomuto poranění došlo při střelbě na papírové terče zavěšené na na drátech (tj. ani žádná konstrukce, od které by se to mohlo odrazit), za kterými byl zemní val částečně ještě odcloněný gumovými pásy – to vše na docela dlouhou vzdálenost.
Znovu a znovu připomínané poučení a naše jasné doporučení zní:
Používejte ochranné pomůcky, zejména kvalitní ochranné brýle na střelnici VŽDY ! Prostě, přijdu na střelnici = nasadím brýle. A sundám je až při odchodu.
Doporučujeme také brýle s co největším (ideálně balisticky odolným) zorníkem, který lépe oči chrání i ze stran resp. z různých úhlů (i autor těchto řádek dostal kdysi zásah do dolního víčka oka, kdy fragment prošel pod spodním okrajem brýlí… ).
Přemýšlejte, nepodceňujte riziko a chovejte se podle toho !

AEGIS BLOG