sám sobě štítem!

proběhl kurz K7

k7_214a_blog

9.2.2014 proběhl kurz K7 „Světlo&Tma“, zaměřený tématicky na střelbu za snížené viditelnosti a na zvládnutí použití svítilny spolu s krátkou zbraní. Navazuje se na něm na dovednosti získané na předchozích kurzech K1 a K2 (jejich absolvování je podmínkou účasti), které se specificky upravují a rozšiřují, např. u střelby s využitím krytu, odstraňování závad atp.
Součástí výuky je i přednáška, seznamující s nabídkou svítilen na trhu, vyvracející některé mýty a dávající doporučení kritérií, podle kterých si správnou svítilnu vybrat. Na ukázku je několik desítek svítilen a vybrané typy je pak možné prakticky vyzkoušet.
V tomto kurzu jsme také realizovali několik úprav obsahu resp. jeho průběhu (např. jsme přidali modelovou situaci s reagujícími/sklopnými terči), aby ještě lépe odpovídal našemu záměru. Celý kurz je, jako tradičně, zakončený komplexní modelovou situací, prověřující střelce nejen po stránce jejího řešení za snížené viditelnosti resp. za tmy.
fotogalerie na FB

AEGIS BLOG