sám sobě štítem!

Paul Castle 1959-2011

214966-1

Když se řekne jeho jméno, většině nebude znít povědomě, ale když přidáme název jeho střeleckého systému - Center Axis Relock Shooting System (CAR) - neboli Systém centrální osy, bude jasněji.
V ČR bohužel udělal medvědí službu systému CAR kdysi jeden článek, který ho podával v hodně zkreslené podobě a spíš vzbuzoval posměch než zájem. Ve skutečnosti se jednalo o smysluplný komplex střeleckých technik a celkového konceptu přístupu k problematice reálného použití zbraní, který stálo za to blíže pochopit. Paul Castle byl Angličan usazený v USA, kde vedl výcvikové středisko Sabre Tactical a my jsme s ním poslední dva roky udržovali kontakt.
CAR se vyvíjel a získával si svoje „místo na slunci“ a dokazoval, že to není jen komerční bublina. Paul Castle byl zajímavá instruktorská osobnost a připravovali jsme se využít jeho velkorysé nabídky k absolvování instruktorského kurzu systému CAR v jeho výcvikovém centru v USA letos v dubnu...
Bohužel až před krátkou dobou jsme se dozvěděli, proč v druhé polovině loňského roku komunikace ustala. Paul podlehl rakovině...
RIP

AEGIS BLOG