sám sobě štítem!

SPOUŠŤOVÝ MECHANIZMUS u obranné zbraně... Co byste měli vědět, než začnete „ladit“

spmech_blog

V poslední době jsem (opět) s několika lidmi diskutoval na téma úprav spoušťového mechanizmu u obranné zbraně a proto jsem sáhl do archivu a vytáhl článek ze začátku roku 2011, ve kterém jsem se snažil toto téma nějak komplexněji pojmout a vysvětlit.
Správné ovládání spouště je jednou z klíčových součástí základní střelecké techniky a proto se mu pomocí specifických drilů důkladně věnujeme na všech úrovních výcviků.
celý článek

AEGIS BLOG