sám sobě štítem!

kurzy pro příslušníky ozbrojených složek na VPŠ MV Brno

kos2_blog

V průběhu února a března 2012 jsme realizovali ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Brně sérii výcvikových kurzů pro příslušníky ozbrojených složek, seznamujících s výukovým systémem a metodikou Aegis. Několik základních/úvodních kurzů bylo završeno pokročilým dvoudenním seminářem střelecko-taktické přípravy pro policejní instruktory, tématicky zaměřeným na použití zbraně za podmínek snížené viditelnosti a tmy s použitím svítilny.
Celkem těmito kurzy prošlo okolo 50 účastníků z celé ČR, převážně z různých složek Policie ČR (příslušníků OOP, SKPV, instruktorů ŠPS a VPŠ a také instruktorů Útvaru rychlého nasazení a Zásahové jednotky Jmk), ale také z Městských policií, Vězeňské služby, Armády ČR a BIS.

Další kurzy jsou v přípravě, případné dotazy resp. zájem směrujte prosím na náš email. Prvních několik fotografií najdete na FB (album 1, album 2)

AEGIS BLOG