sám sobě štítem!

proběhl kurz K3

K3_blog_13

První říjnový víkend 5-6.10.2013 proběhl ( jediný letošní ) kurz K3 “Expert”. V neočekávaně pěkném počasí proběhly dva intenzivní dny výcviku zaměřené na pokročilé techniky a témata spojená s obrannou střelbou - střelba CQS na krátkou a kontaktní vzdálenost, fungování po námaze a při nestandardních okolnostech, nouzové manipulace a techniky po zranění, střelba za pohybu, využití automobilu, obrana vlastní zbraně a proti zbrani atd. Také bylo připraveno několik, různě zaměřených, modelových situací a drilů “pod tlakem” pro cílené testování střeleckých dovedností a návyků a tím ověření efektivity předchozího tréninku.
fotogalerie na FB

Pozn. Některé části kurzu nejsou záměrně ve fotogalerii dokumentovány, aby plnily zamýšlený efekt i pro budoucí účastníky tohoto kurzu.

AEGIS BLOG