sám sobě štítem!

další výcviky pro Útvar rychlého nasazení PČR aneb spolupráce pokračuje…

Pasted Graphic

Na podzim roku 2011 proběhlo několik dalších specializovaných seminářů pořádaných Akademií Aegis pro vybranou skupinu příslušníků URNA. Jedním z nich byl i výcvik sebeobrany zaměřený na oblast CQB a na obranu a bojové použití nože.
celý článek

AEGIS BLOG