sám sobě štítem!

Simunition Scenario Instructor - na výcviku v Irsku

sim_blog

Na konci října 2014 jsme měli možnost projít instruktorským kurzem „Simunition Scenario Instructor and Safety Certification Course” z programu známého kanadského výrobce výcvikového systému SIMUNITION. Kurz se konal v Irsku a Simunition ho pořádal ve spolupráci s místním distributorem a irskou národní policií v jejím hlavním výcvikovém zařízení Garda Gollege v Templemore.
celý článek
rozšířená fotogalerie na FB
více o Garda Training Gollege (fotogalerie na FB)

AEGIS BLOG