sám sobě štítem!

na výcviku s izraelským instruktorem - AVI NARDIA a jeho střelecký systém

avi_blog

V roce 2011 navštívil Avi Nardia Českou republiku dvakrát, poprvé v květnu, kdy zde vedl kurz zaměřený na celkové seznámení se systémem Kapap Combatives (boj zblízka, obrana proti střelným a chladným zbraním, boj s nožem atp.). Podruhé v prosinci, kdy byl jeho několikadenní kurz Kapap doplněn o seminář zaměřený na bojovou střelbu.
celý článek

AEGIS BLOG